Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний покажчик

1830 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836
1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841
1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846
1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851
1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856
1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861

(1)

1846 – 1848 р. Жінка з піднятими руками (арк. 36 зв.)

1848 – 1849 р. Казах на коні

1848 р. Жінка (арк. 36)

01 – поч. 05.1848 р. «А нумо знову віршувать…»

01 – поч. 05.1848 р. Варнак

01 – поч. 05.1848 р. «Ой гляну я, подивлюся…»

01 – поч. 05.1848 р. «Та не дай, Господи, нікому…»

1848 – 1850 р. Верблюд (арк. 55)

1(13).02.1848 р. До А. I. Лизогуба

25.02(8.03) – 29.02(12.03).1848 р. До В. М. Рєпніної

7(19).03.1848 р. До А. І. Лизогуба

7(19).03.1848 – 12(24).06.1856 р. Коло небіжчика

1(13).04 – 17(29).06.1848 р. Намети експедиційного табору (арк. 17 зв.)

22.04(4.05).1848 р. До Ф. М. Лазаревського

05 – 06.1848 р. Днювання експедиційного транспорту в степу

05.1848 – 10.1849 р. Казах на верблюді (арк. 19 зв.)

05.1848 – 10.1849 р. Коні (арк. 21 зв.)

05.1848 – 10.1849 р. Верблюди. Кінь (арк. 27)

05.1848 – 09.1849 р. Казах-вершник (арк. 28)

05.1848 – 10.1849 р. Казахи (арк. 35)

05.1848 – 10.1849 р. Воли (арк. 29 зв.)

05 – 06.1848 р. Ак-Кудук

05 – 06.1848 р. Ак-Кудук. Начерк

9(21).05.1848 р. До А. І. Лизогуба

11(23).05 – 17(29).06.1848 р. Табір транспорту в степу

11(23).05 – 17(29).06.1848 р. Експедиційний табір (арк. 13)

11(23).05 – 17(29).06.1848 р. Верблюд (арк. 13 зв.)

11(23).05 – 17(29).06.1848 р. Навантажений верблюд (арк. 14)

11(23).05 – 17(29).06.1848 р. Навантажені верблюди (арк. 14 зв.)

11(23).05 – 17(29).06.1848 р. Постать огрядного казаха (арк. 15)

(1)

1830 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836
1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841
1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846
1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851
1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856
1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861