Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

9.05.1848 р. До А. І. Лизогуба

Орська фортеця 9 мая 1848 г. К[репость] Орская.

Воістинно воскрес!

Спасибі тобі, щирий мій друже, і за папір, і за лист твій, ще кращий паперу. Папір мені тепер дуже став у пригоді, а лист ще дужче! і тим самим, що мені тепер треба було молитви і щирого дружнього слова, а воно якраз і трапилось. Я тепер веселий йду на оте нікчемне море Аральське. Не знаю, чи вернуся тілько!.. А іду, єй-богу, веселий. Спасибі тобі ще раз за писанку; дійшла вона до мене цілісінька, і в той самий день прийшло мені розрішеніє малювать, а на другий день приказаніє у поход виступать. Беру з собою усю твою малярську справу; не знаю тілько, чи доведеться малювать! Вибач мені, єй-богу, ніколи і сухар той з'їсти, а не те щоб лист написать до ладу. До В[арвари] Н[іколаєвни] напишу вже хіба з Раїму. Як будеш писать до неї, подякуй за книжку Гоголя.

Адрес мій: в К[репость] Орскую.

Его высокоблагородию Михайлу Семеновичу Александрийскому з передачею мені. А цей чолов'яга буде посилать до мене через коменданта. Не забувай мене, єдиний мій! Коли не побачимося на сім світі, то вже певне зострінемося на тім. До свидания!

Щирий твій Т. Шевченко


Примітки

Подається за першодруком у журналі «Киевская старина» (1903. – № 2. – с. 63 – 64).

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 359.

Відповідь на лист А. І. Лизогуба від 7 квітня 1848 р. (не зберігся).

Спасибі… і за папір, і за лист твій… – Раніше А. І. Лизогуб вислав поетові малярське приладдя і твори Шекспіра, а 7 квітня – «папери… 18 штук білої і 6 штук з одного боку жовтоватої», а також листа, в якому обіцяв писати поетові й на Аральське море:

«Коли вже потягнетесь на те Аральське море, то як можна пильнуйте, щоб мені дать знать, куди і як писать; то я зараз і озовусь, і В[арвара] Н[иколаевна] тож» [Листи до Тараса Шевченка. – с. 59].

Я тепер веселий йду на оте нікчемне море Аральське. – Настрій поета змінився щодо походу на Аральське море, оскільки в експедицію його брали як художника.

Спасибі тобі ще раз за писанку… – У листі до Шевченка А. І. Лизогуб писав: «Посилаю вам писанку, трохи паперу брістольського, малюй на здоров’я» [Листи до Тараса Шевченка. – С. 59]. Великдень 1848 р. був 11 квітня.

в той самий день прийшло мені розрішеніє малювать… – Офіційного дозволу малювати Шевченко не мав. Такого дозволу і не могло бути, бо він розходився б з суворою забороною писати й малювати, що йшла від Миколи І. Шевченка включили до складу Аральської описової експедиції на прохання її керівника О. І. Бутакова, перевівши його наказом від 8 травня 1848 р. з 4-го до 5-го батальйону, розташованого в Раїмському укріпленні [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 164].

До В[арвари] Н[иколаєвни] напишу… з Раїму… подякуй за книжку Гоголя. – Йдеться за прислану В. М. Репніною книжку М. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с. друзьями» [див.: Листи до Тараса Шевченка. – С. 57].

А цей чолов’яга буде посилать до мене через коменданта. – Шевченко просить адресувати йому листи на ім’я чиновника Орської дистанції Оренбурзької прикордонної комісії Александрійського Михайла Семеновича (1810 – ?), який прихильно ставився до нього.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 45 – 46 (текст), с. 343 (примітки).