Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

8.06.1851 р. До А. Венгжиновського

Апазир

Богу милый друже мой Аркадию!

Это не будет противу приличия, ежели ты нарочно встретишься с моим искренним другом и расскажешь все, что знаешь обо мне.

Прощай, друже мой, целую тебя.


Примітки

Подається за автографом – допискою Шевченка в листі Бр. Залеського до А. Венгжиновського від 8 червня 1851 р., що зберігається в Ягеллонській бібліотеці у Кракові (Rkp, 4837; фотокопія – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 803).

Датується тим самим числом, що й лист Бр. Залеського до А. Венгжиновського, на якому зроблена приписка Шевченка: 8 червня 1851 р., Апазир.

Вперше надруковано в перекладі українською мовою у виданні: Шевченко Т. Повне видання творів. – Варшава; Львів, 1935. – Т. 11. – С. 274.

Вперше в оригіналі введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 64.

Венгжиновський Аркадій Миколайович (1818 – 80-ті роки XIX ст.) – наглядач школи для киргизьких дітей при Оренбурзькій прикордонній комісії. Познайомився з Шевченком у листопаді 1849 р. в Оренбурзі. У червні 1850 р. подав у відставку, виїхав з Оренбурга і оселився в Одесі; сприяв продажу в Україні малярських творів Шевченка. У листах до Бр. Залеського поет часто згадував А. М. Венгжиновського, подарував йому автопортрет.

ежели ты нарочно встретишься с моим искренним другом и расскажешь все, что знаешь обо мне. – Тобто з В. М. Репніною, яка тоді проживала в Одесі. На вимогу шефа жандармів О. Ф. Орлова вона припинила листування з Шевченком, але й далі допомагала поетові, сприяла поширенню його малярських творів.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 58 (текст), с. 352 – 353 (примітки).