Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.03.1849 р. До О. І. Макшеєва

Раїм

Я уже два месяца как оставил свою резиденцию Косарал, почему и не могу вам сообщить ничего нового о тамошнем житьи-бытьи любезного А[лексея] И[вановича], а о Раиме и говорить нечего – неизменяемый!

В воспоминании вашем о плавании по морю бурному Аральскому оставьте уголок для незабывающего вас

Т. Шевченко.


Примітки

Подається за автографом – допискою в листі А. М. Лаврова до О. І. Макшеєва від 26 березня 1849 р. з Раїму (Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, III, № 71187).

Вперше надруковано в журналі «Життя й революція» (1927. – № 3. – с. 347).

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 207.

Макшеєв Олексій Іванович (1822 – 1892) – російський географ, 1848 р. закінчив Академію генштабу і був на власне прохання відряджений в Оренбурзький корпус для військово-топографічних і географічних досліджень. На початку наступного року його включено до складу Аральської описової експедиції. По дорозі до Аральського моря він познайомився з Шевченком, надав йому місце у своїй джоламейці. Залишив цікаві спогади про Аральську експедицію, зокрема про Шевченка [див.: Макшеєв А. И. Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому краю. – СПб., 1896; Воспоминания А. И. Макшеева о Т. Г. Шевченко // Русская старина. – 1914. – № 5. – С. 305 – 308].

Я уже два месяца как оставил свою резиденцию Косарал… – Після плавання по Аральському морю влітку 1848 р. Аральська описова експедиція стала на зимівлю на острові Косарал (тепер цей острів з’єднаний з суходолом). У січні 1849 р. Шевченко виїхав з Косаралу в Раїмське укріплення, де пробув до початку навігації в травні 1849 р. Начальник експедиції О. І. Бутаков залишився зимувати на Косаралі, звідси й слова Шевченка: «… почему и не могу вам сообщить ничего нового о тамошнем житьи-бытьи любезного А[лексея] И[вановича]…»

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 47 (текст), с. 344 (примітки).