Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

16.07.1847 р. До І. І. Фундуклея

Орська фортеця Крепость Орская. 1847, июля 16.

Ваше превосходительство!

Оставленные вами у себя мои вещи прошу вас покорнейше велеть переслать мне, через почту, в Оренбургскую губернию, в крепость Орскую, на имя Тараса Григорьева Шевченка или передайте моєму приятелю, сотруднику археографической комиссии Алексею Сенчилу для отправки ко мне. В портфели между рисунками есть оригинальный рисунок известного французского живописца Ватто. Ежели угодно будет вашему превосходительству приобресть его, то я охотно уступаю за цену, какую вы назначите. Предложил бы вам виды Киева, но они не окончены, а во-вторых, хотя неясно, они мне будут здесь напоминать наш прекрасный Киев.

Вашего превосходительства покорнейший слуга

Т. Шевченко


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 232).

Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1894. – № 2. – С. 321).

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 38 – 39.

Фундуклей Іван Іванович (1804 – 1880) – київський цивільний губернатор (1839 – 1852). Виявляючи інтерес до історії та археології, цікавився роботою Археографічної комісії, в якій працював і Шевченко. Тоді ж відбулося їх знайомство. Відібрані в Шевченка під час арешту рукописи, альбоми, малюнки, малярське приладдя були передані І. Фундуклею, який надіслав рукописи й малюнки до III відділу в Петербург, а згодом – й інші речі [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – с. 136]. На час, коли Шевченко написав йому листа, І. І. Фундуклей не міг виконати поетового прохання і на листа не відповів.

Сенчило-Стефановський Олексій Фролович (1808 – 1866) – український художник, учитель малювання Києво-Подільського дворянського училища. Був співробітником Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві. З Шевченком познайомився під час його першої подорожі в Україну 1843 р.

Ватто Антуан (1684 – 1721) – французький живописець і графік. Писав переважно жанрові картини («Савояр», «Справжня веселість», «Скрутне становище» та ін.). За картину «Відплиття на острів Цітеру» дістав звання академіка (1717). У Шевченка, очевидно, був не оригінал малюнка Ватто, а офорт [див.: Чагодаев А. А. Антуан Ватто / Альбом. – М., 1963].

Предложил бы вам виды Киева… – Протягом 1843 – 1846 рр. Шевченко створив чимало малюнків, на яких зображено краєвиди, історичні пам’ятки та архітектурні споруди Києва і його околиць. Виконано їх аквареллю, сепією, олівцем. Серед них – акварель «Костьол у Києві», сепія «Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі», малюнок олівцем «Видубицький монастир у Києві». Які малюнки мав на увазі Шевченко, не відомо.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 34 – 35 (текст), с. 331 – 332 (примітки).