Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ак-Кудук

Тарас Шевченко. Ак-Кудук

Т.Г.Шевченко. Ак-Кудук. Папір, олівець (14,7 × 23,1 см). [V – VI 1848]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 465.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: ак-кудук.

Ак-Кудук означає «білий колодязь». Під такою назвою є колодязі та річка по дорозі між Орськом та Раїмом, через яку експедиція проходила в червні 1848 р. [див. А. Макшеев, Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому краю, СПб., 1896, стор. 15], а також колодязь на березі затоки Перовського.

Датується V – VI 1848 р., тобто часом переходу експедиції від Орська до Раїма.

На звороті начерк цього ж рисунка (див. № 147).

Копію з цього рисунка з написом: Ак-Кудук – первые колодцы за Орскою крепостію в Киргизской степи, – 38 див. в альбомі Р. М. Чернишова [Державний історичний музей, Москва, інв. № 63113, портф. № 19, арк. 90].

Інші зображення експедиційного табору в різних місцях його розташування див. мал. № 8, рисунки № 64, 70, 71, 86, 95, 145, 147.

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 227, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 146 (зображення), с. 50 (примітки).