Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Проект хати, 1859 р.

Плани та фасади хати. Архітектурні проекти. [Санктпетербург]. [II – 25.VIII 1860].

Відомо 2 фасади (див. № 49, 50), п’ять схематичних планів хати (див. № 113, 114, 115, 116, 117) та один – комори (див. № 118).

Першими варіантами є проекти № 113, 114.

Другий варіант проекту – плану хати з круглим скляним ганком (див. № 115) Шевченко надіслав В. Г. Шевченку разом з листом від 18.II 1860 р.: «Посилаю тобі нашвидку зроблений план хати. Поміркуй і роби, як сам добре знаєш. Мені тілько треба, щоб робоча була дубова, та круглий ґанок скляний на Дніпро».

Відомий ще один варіант плану хати з скляним ґанком (див. два малюнки фасадів до нього – № 49 і 50).

Останній варіант (див. № 117) був надісланий В. Г. Шевченку разом з листом від 25.VIII 1860 р.: «Посилаю тобі план хати. Коли ти найдеш не так, то поправ і пришли мені…».

На звороті цього плану – схематичний начерк комори (див. № 118).

Задум не був здійснений через смерть Шевченка, а також через навмисне зволікання продажу землі з боку поміщиків, які не хотіли мати Шевченка своїм сусідом.

Після смерті Шевченка ці проекти були куплені Честахівським.

За свідченням Карачевської, один план фасаду та два схематичні плани хати експонувались у 1929 р. на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 27, № 10 – 12). В каталозі ювілейної шевченківської виставки в Києві також зареєстровані два проекти фасадів хати та один план хати (К., 1941, стор. 65, № 346 – 348). Але через неточність вказаних в каталозі розмірів, що не відповідають оригіналам, виявити, який саме малюнок експонувався на виставці, неможливо.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, с. 32 – 33 (примітки).