Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Альбом 1846 – 1850 рр. № 108

(1)  2

Казах в юрті (2-а с. обкл.)

Казах в юрті. Шаржі (арк. 1)

Могила Переп'ят (арк. 3)

Казахи (арк. 3 зв.)

Церква з дзвіницею (арк. 4 зв.)

Казах у шапці (арк. 6)

Жінка в кріслі (арк. 6 зв.)

Родинний портрет (арк. 7)

Експедиційний табір (арк. 13)

Верблюд (арк. 13 зв.)

Навантажений верблюд (арк. 14)

Навантажені верблюди (арк. 14 зв.)

Постать огрядного казаха (арк. 15)

Караван у степу (арк. 16)

Експедиційний табір у степу (арк. 16 зв.)

Намети експедиційного табору (арк. 17 зв.)

Казах на верблюді (арк. 19 зв.)

Коні (арк. 21 зв.)

Казашка-ткаля (арк. 23)

Чоловік на палубі шхуни (арк. 23 зв.)

Казахський хлопчик розпалює грубку (арк. 24)

Юдіф з головою Олоферна (арк. 24 зв.)

Берег Аральського моря (арк. 25)

На березі Аральського моря (арк. 25 зв.)

На березі Аральського моря (арк. 26)

Ак-Джулпас (арк. 26 зв.)

Верблюди. Кінь (арк. 27)

Родинний портрет (арк. 27 зв.)

Казах-вершник (арк. 28)

Казах-вершник (арк. 28 зв.)

(1)  2

Альбоми були відібрані у Шевченка при першому арешті 5.IV 1847 р., однак за відсутністю компрометуючих матеріалів були йому повернуті і знаходились у нього під час його перебування в Орській кріпості та під час Аральської експедиції 1848 – 1849 рр. Вдруге і вже безповоротно альбоми відібрано у Шевченка під час другого арешту 27.IV 1850 р. [див. «Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах», К., 1950, стор. 166 – 167] За свідченням Я. П. Забіли, до 1907 р. ці альбоми знаходилися в Архіві департаменту поліції [див. «Автографи і нові твори Шевченка, знайдені в Архіві департаменту поліції», К., 1907]. У 1898 р. їх вперше описав М. І. Стороженко [див. «Новые материалы для биографии Шевченко», «Киевская старина», 1898, т. XI, стор. 421 – 435].

«Рисунки, находящиеся в этих книжках, – як свідчив Шевченко на допиті 1850 р., – рисованы большей частью в Малороссии в 1846 году и несколько в 1849 году на Аральском море, по приказанию капитан-лейтенанта Бутакова…» [«Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах», К., 1950, стор. 167].

Рисунки 1846 р., виконані Шевченком (який працював тоді в Київській археографічній комісії) під час подорожі по Правобережній Україні (Київщина, Волинь, Поділля), – це селянські типи, краєвиди, архітектурні мотиви тощо. Решта рисунків відноситься до часу заслання (1847 – 1850), – це зображення казахів, верблюдів, коней, експедиційних таборів, берегів Аральського моря. Рисунки виконано переважно олівцем, в окремих випадках тушшю-пером.

Альбом рисунків, поетичних творів та фольклорних записів [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № 108] має 56 аркушів, пронумерованих зверху з правого боку. Опис рисунків подано за цією нумерацією. Розмір аркушів 11,9 × 17,3 см. Арк. 29 відсутній, арк. 55 пошкоджений, арк. 56 наполовину (правою частиною) приклеєний до палітурки. Рисунки є на 56 сторінках, 14 сторінок чистих, 41 сторінку займають вірші та фольклорні записи.

Рисунки на арк. 3, 5, 12, 14, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 46, 48 та на зворотах арк. 1, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 45, 48, 49, 50, 51, 53 дано обернено щодо нижнього краю аркуша.

Начерки жіночої постаті (зворот арк. 1), людської постаті та голови (арк. 5), повтореної в № 84, нерозбірливі начерки бугрів або юрт (зворот арк. 5), начерк невідомого предмета (арк. 12) та архітектурний начерк (арк. 33) не репродукуються.

Оправа з сіро-зеленуватого паперу, корінець перкалевий. Розмір оправи 12,2 × 18 см.

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

З. В. Лашкул

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, с. 32 – 33 (примітки).