Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Шхуни

Тарас Шевченко. Шхуни

Т.Г.Шевченко. Шхуни. Топографічні роботи на березі Кос-Аралу. Начерки. Тонований папір, олівець (12 × 20,8 см). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 – 6.V 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 474.

На аркуші два рисунки в різних масштабах. Назву другого визначено за спільністю окремих деталей з малюнком «Маяк на Кос-Аралі», що має авторську назву (див. № 175).

Датується часом перебування експедиції на Кос-Аралі.

В літературі відомий під назвами: «Дві шхуни коло берега» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 58, № 266]; «У берега Аральского моря две шхуны, на берегу два человека» [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», Чернигов, 1900, т. II, стор. 179, № 236]; «Берега Аральского моря» [«Украинская жизнь», М., 1912, № 11, стор. 76].

Дещо подібні зображення шхун див. № 17, 90; зарисовки топографічних робіт див. № 79, 172.

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 236, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 173 (зображення), с. 59 (примітки).