Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Острів Чекан-Арал (2)

Тарас Шевченко. Острів Чекан-Арал

Т.Г.Шевченко. Острів Чекан-Арал. Тонований папір, олівець (15,7 × 23,3 см). [О. Чекан-Арал]. [17 – 19.V 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 488.

Зліва внизу напис олівцем рукою Шевченка: В. Б. чекань аралъ – 4. Справа вгорі позначено: 117 – 85.

Датується на підставі записів у щоденнику Бутакова. На о. Чекан-Арал експедиція прибула 17.V 1848, про що є запис в щоденнику Бутакова:

«Вечером [17.V] снялся и перешел к острову Чикан-Аралу, находящемуся на близком расстоянии к S, и стал на якорь по западную его сторону» [«Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 33].

На східний берег острова експедиція прибула 19.V 1849 р., про що Бутаков писав: «В 1 ч. снялся с якоря, но не видя к югу островов, направился к восточному берегу, чтобы определить на нем астрономический пункт» [там же, стор. 34].

Акварель з зображенням цього острова див. № 45.

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 239, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 179 (зображення), с. 61 (примітки).