Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Мис Улькун-Тумсук

Тарас Шевченко. Мис Улькун-Тумсук

Т.Г.Шевченко. Мис Улькун-Тумсук. Тонований папір, олівець (16 × 29,8 см). Улькун-Тумсук. [13 – 19. VIII 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 494.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: М. Улькунъ-тумсукъ. Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 71.

Мис Улькун-Тумсук, або Улькен-Тумсик (що означає «великий мис»), знаходиться на західному березі Аральського моря; нині – Кара-Калпакської АРСР.

Датується часом перебування стоянки шхуни на якорі поблизу мису Улькун-Тумсук під час шторму [див. «Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 48 – 49].

В літературі зустрічається під назвами: «М. Мулькун-Тужук» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 56, № 234]; «Уль-кун-тунсук» [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», Чернигов, 1900, т. II, стор. 180, № 256].

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 256, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 188 (зображення), с. 65 (примітки).

Додаткові зображення