Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Маяк на Кос-Аралі

Тарас Шевченко. Маяк на Koc-Аралі

Т.Г.Шевченко. Маяк на Кос-Аралі. Тонований папір, олівець (15,8 × 23,3 см). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 – 6.V 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 469.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: Маякъ на Косъ-Арале. Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 23.

Датується часом перебування експедиції на Кос-Аралі.

Одна з деталей повторена в малюнку № 173.

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 231, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 175 (зображення), с. 60 (примітки).