Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Казахський хлопчик розпалює грубку

Тарас Шевченко. Казахський хлопчик…

Т.Г.Шевченко. Казахський хлопчик розпалює грубку. Папір, сепія (24,7 × 18,3 см). [Кос-Арал]. [6.Х 1848 – 2.IV 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 743.

На звороті справа внизу чорнилом рукою Шевченка напис: Веневитинова и Кольцова, въ одном переплет К.

В січні 1850 р. О. І. Бутаков виїхав з Оренбурга до Петербурга. В свій щоденник він записав доручення Шевченка: «В Москве Тарасию простые синие очки с боковыми стеклами и сочин. Веневитинова и Кольцова» [М.Шагинян, Шевченко, М., 1941, стор. 202].

Напис на малюнку дає підставу вважати, що малюнок був подарований Бутакову, а запис у щоденнику є нагадуванням про Шевченкове прохання.

Малюнок знаходився в альбомі Бутакова.

Ескіз до цього малюнка див. на звороті сепії «О. І. Бутаков і фельдшер О. Істомін під час зимівлі на Кос-Аралі» (№ 41). Інші ескізи до нього див. № 76, 177. Зображення цього ж хлопчика див. № 38.

З цього малюнка є офорт роботи Г. К. Михайлова [див. репродукцію у журн. «Вестник изящных искусств», СПб., 1887, стор. 365].

В літературі зустрічається помилкове датування – 1853 р. та під назвами: «Киргизя біля грубки» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, табл. 62]; «Киргиз топить грубку» [«Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї», X., 1934, стор. 29]; «Киргизский мальчик» [П. Альтман, Тарас Григ. Шевченко, «Литературный критик», М., 1939, № 3, стор. 35]; «Киргизький хлопчик топить грубку» [М. Г. Бурачек, Великий народний художник, X., 1939, табл. XI].

Попередні місця збереження: власність Бутакових, Глазенапів, Київський міський музей, Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, Київ, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 37 (зображення), с. 23 (примітки).

Додаткові зображення