Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ізеньди-Арал

Тарас Шевченко. Ізеньди-Арал

Т.Г.Шевченко. Ізеньди-Арал. Тонований папір, олівець (15,9 × 29 см). Ізеньди-Арал. [4 – 16.VIII, 10 – 11.IX 1848; 25.VII 1849]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 478.

Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: Изеньде-арал 12. Справа вгорі позначено: № 116 – 77.

Мис Ізенди-Арал, або Ізенде-Арал (від назви рослини ізень), – один з південно-східних мисів півострова Куланди; нині входить до Аральського району, Кзил-Ординської області, Казахської РСР.

Біля цього миса шхуна стояла на якорі 9.VIII 1848 р. В той же день Бутаков записав до щоденника:

«Мыс Изен-Арал возвышается на 70 ф. и состоит из белого известняка, покрытого сверху землею, на которой растет трава. Подошву его беспрестанно подмывает волнением, так что над водою нависли каменные навесы далеко вперед» [«Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 17].

Датується часом обстеження півострова Куланди (див. примітку до № 20). Інші краєвиди півострова Куланди див. № 20, 21, 151, 152, 153, 164.

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 241, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

На звороті контурний начерк цього ж рисунка (не репродукується).

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 151 (зображення), с. 51 – 52 (примітки).