Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Т. Г. Шевченко малює товариша

Тарас Шевченко. Т. Г. Шевченко малює…

Т.Г.Шевченко. Т. Г. Шевченко малює товариша. Папір, сепія (18,1 × 27,1 см). [Раїм]. [19.VI – 25.VII 1848]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 845.

На звороті зліва вгорі чорнилом напис: Шевченко съ карандашомъ в руке. Передъ нимъ натурщикъ.

Очевидно, цей малюнок разом з малюнком «Шевченко серед товаришів» 1851 р. бачив у Шевченка в 1852 р. художник М. Ф. Савичев, оскільки у своїх спогадах він змішав деталі двох малюнків в один (див. газ. «Казачий вестник», 1884, № 53 – 54), що й послужило деяким дослідникам підставою віднести даний малюнок до Кара-тауської експедиції.

Датується часом перебування Шевченка в Раїмі в червні – липні 1848 р. на тій підставі, що прийоми письма, зображення інтер'єра юрти, ліжка, гітари, килима тут такі ж, як і на малюнку «Портрет невідомого з гітарою» з власноручним написом Шевченка: Раимъ; освітлення яскраве, сонячне, зверху; натура оголена; Шевченко одягнений в літню солдатську форму.

В літературі зустрічається під назвами: «Автопортрет. Шевченко малює в похідній палатці» [О. Новицький, Т. Шевченко, К., 1930, табл. III. Тут невірно визначена техніка – акварель]; «В джуламійці» [О. П. Новицький, Малярські твори Тараса Шевченка, [К., 1936], стор. 103, № 679]; «За малюванням в палатці експедиції» [С. Раєвський, До питання атрибуції і датування деяких сепій Т. Г. Шевченка, «Образотворче мистецтво», К., 1941, № 4, стор. 30]; «За рисуванням» [Т. Г. Шевченко, Автопортрети, К., 1939, № VI]; «Шевченко малює в юрті» [В. Г., Картины, рисунки и офорты Шевченка, «Киевская старина», К., 1888, т. XXI, стор. 82 – 83]; «Шевченко на етюді» [«Каталог предметов малорусской старины и редкостей. Коллекция В. В. Тарновского», К., 1893, стор. 30, № 9]; «Шевченко рисует с натуры» [М. Шагинян, Т. Г. Шевченко, М., 1941, стор. 48 – 49]; «Шевченко з киргизом» [«Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї», Х., 1934, стор. 28].

Гравюра на дереві з цього малюнка під назвою «Шевченко на етюді» опублікована в журн. «Пчела» (1876, т. II, стор. 4, № 16).

Попередні місця збереження: власність Є. М. Тевяшова, В. М. Лазаревського, Є. Є. Рейтерна, Державний російський музей, Ленінград, Інститут Тараса Шевченка, Харків – Київ, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків, Центральний музей Т. Г. Шевченка, Київ.

1939 р. експонувався на Республіканській ювілейній шевченківській виставці, Київ (Каталог, стор. 44, № 223).

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 12 (зображення), с. 10 – 11 (примітки).