Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Тюбе-Коран

Тарас Шевченко. Тюбе-Коран

Т.Г.Шевченко. Тюбе-Коран. Папір, олівець (15 × 23,2 см). [Тюбе-Коран]. [3.VIII 1848]. Державний музей Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, інв. № г – 466.

Зліва внизу рукою Шевченка олівцем напис: Тюбе-коран. Справа вгорі чорнилом позначено: № 117 – 89. На звороті зліва внизу олівцем напис: Полуостров. Кара-Тюбе, Арал.

Мис і півострів Тюбе-Коран, або Кара-Туп (що означає «чорний кущ» або «чорне дно»), знаходиться в північній частині Аральського моря; нині – Аральського району, Кзил-Ординської області, Казахської РСР.

Датовано відповідно запису у щоденнику О. І. Бутакова від 3.VIII 1848 р.:

«Простоял весь день на якоре для астрономических наблюдений. Мыс Тюбе-Кара на южной оконечности высокого полуострова, возвышающегося на 340 ф. от поверхности воды, и той же формации, что остров Куг-Арал» [«Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 – 1849 гг.», Ташкент, 1953, стор. 15].

В літературі зустрічається під назвою «Кара-Тюп» [О. П. Новицький, Малярські твори Тараса Шевченка, [К., 1936], стор. 95].

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 228, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, № 150 (зображення), с. 51 (примітки).