Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 01.1861 р. До П. Ф. Симиренка

1 пол. січня 1861 р. С.-Петербург

Составил я и издал букварь для наших сельских школ в количестве 10 000 экземпляров и продаю его в пользу тих же сельских школ по три копійки за книжечку. Через вашого киевского комиссионера г. Предаткина послал на ваше имя одну тысячу букваря…

Когда соберу за букварь всі деньги, то думаю издать в таком же объеме букваря и личбу, или арифметику. А потом космографию и географию нашого края, преимущественно в большем объеме, но не дороже 5 коп. Потом краткую историю нашого сердешного народа. И когда все сие сотворю, тогда назову себя почти счастливым. О многом и многом нужно бы писать вам, но я нездоров и так гнусно ослабел, что едва пером двигаю.

Еще раз до свидания.


Примітки

Подається за копією П. Ф. Симиренка в листі його до О. І. Хропаля від 5 травня 1861 р. (Київський літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, № 1341).

Датується орієнтовно за аналогічними листами Шевченка до М. К. Чалого та Ф. Л. Ткаченка від 4 та 12 січня 1861 р. П. Ф. Симиренко процитував лист Шевченка, сповіщаючи адресата про свій від’їзд до Німеччини на лікування. Можливо, ним переписано не весь текст листа Шевченка – після слів: «послал на ваше имя одну тысячу букваря» в копії П. Ф. Симиренка закрито лапки й зроблено позначку «и проч.», перед словами: Когда соберу за букварь всі деньги» знову відкрито лапки.

Вперше надруковано в «Літературній газеті» (1958. – 18 листопада, публікація П. О. Білецького).

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 6 т. – К., 1964. – Т. 6. – с. 276.

Составил я и издал букварь для наших сельских школ… – Див. примітку до листа Д. С. Каменецькому від 18 листопада 1860 р.

думаю издать в таком же объеме букваря и личбу, или арифметику… космографию и географию нашего края… краткую историю… – Про цей нездійснений намір Шевченка П. Ф. Симиренко зазначив у згаданому листі: «Та й не діждав, бідага, до кінця свого желанія! Читали Ви його “Москалеву криницю”? Чудо його пера». Цей відгук свідчить, що й після виходу в світ «Кобзаря» 1860 р. П. Ф. Симиренко цікавився новими публікаціями творів Шевченка, зокрема був знайомий з поемою, надрукованою в журналі «Основа» (1861. – № 2).

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 217 (текст), с. 527 – 528 (примітки).