Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

13.02.1861 р. До М. М. Лазаревського

С.-Петербург

Дай Федорові 25 карбован[ців] та суботню «Пчелу».

Т. Ш.


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 169).

Датується за поміткою М. Лазаревського про одержання: «13 февр[аля] 1861».

Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. – № 1. – С. 25. Публікація П. І. Зайцева).

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 229.

суботню «Пчелу». – Йдеться про газету «Северная пчела», № 34 за суботу, 11 лютого 1861 р.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 220 (текст), с. 531 (примітки).