Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Від автора

Олександр Дорошкевич

У цій невеличкій збірці я подаю ті статті на шевченкознавчі теми, що я їх видрукував по різних виданнях у рр. 1921 – 1028. Я вирішив грунтовно переробити тільки деякі з цих статтів, хоч за ці кілька років методологічним своїм боком вони частково могли застаріти. Так я значно поширив давню статтю 1924 р. «Шевченко в соціалістичному оточенні», змінивши навіть назву. Проте я взяв на себе завдання поповнити бібліографічний апарат новою літературою, а також виправити деякі наявно помилкові посилання й твердження.

З попередніх моїх статтів я не вмістив однієї – «Шевченко в приватному листуванні» («Записки історично-філологічного відділу ВУАН», кн. 7-8), бо опубліковані там матеріали передруковано потім по інших виданнях; також не подаю популярних своїх передмов до «Катерини» і «Марини», як і статтю «Шевченко й наступні літературні генерації», що її пристосовано було для Шевченківського числа газети.

Я цілком розумію, що збірка склалася з досить випадкових тем, може й не однакової науково-методологічної ваги. Але все ж гадаю, що її корисно подати до уваги ширшого кола читачів: аджеж кожна свіжа розвідка про великого революційного поета поширює правдиві про нього відомості й збуджує інтерес з боку молодшої фаланги дослідників. Наш час визначається тим, що до вивчення літературного процесу взагалі й Шевченка зокрема все більше дослідників підходить з марксистським науковим методом.

Ця збірка методологічно ще «переходової доби», проте окремі мої тези придадуться й тому майбутньому дослідникові, що зможе синтетичним оком окинути ще раз усю Шевченкову творчість і оцінити її на тлі тієї доби і тодішніх класових прошарувань.

17.07.1929 р. м. Київ.


Примітки

Подається за виданням: О. Дорошкевич . – Харків-Київ: Державне видавництво України, 1930 р., с. 3 – 4.