Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кирило-Мефодіївське братство

Михайло Возняк

Учітеся, брати мої!

Думайте, читайте

І чужому научайтесь, –

Свого не цурайтесь…

Шевченко

1. Шевченко про волю України перед своїм арештуванням

2. Роль України в політичних планах до часу Братства

3. Інші складники ідейного грунту під організацію Братства

4. Романтичне українство Миколи Костомарова в харківських роках

5. Київський гурток молодих ідеалістів напередодні Братства

6. Заснування Кирило-Мефодіївського братства та його члени

7. Ідеологія кирило-мефодіївців

8. «Книги битія українського народу»

9. Справа авторства «Книг битія українського народу»

10. Час написання «Книг битія українського» народу»

13. Братчики про Братство

14. Братчики про себе

15. Думки міністра освіти й шефа жандармів з приводу допитів братчиків

16. Засуд братчиків у зв’язку з їх життєвою долею

Література предмету


Подається за виданням: Кирило-Методіївське братство / написав Михайло Возняк. – Львів: накладом фонду «Учітеся, брати мої», з друкарні Ставропігійського інституту, 1921 р. – 240 с.

В нашому е-перевиданні правопис наближено до сучасного; цинкографічні ілюстрації в книзі дуже низької якості, тому ми їх не відтворюємо; більша частина їх – це добре відомі нині портрети братчиків. скан оригіналу книги можна узяти .