Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Життя Тараса Шевченка

Павло Зайцев

Передмова

1814 – 1829 рр. Кріпак

1829 – 1838 рр. Слуга пана Енгельгардта

1838 – 1843 рр. Студент Академії мистецтв

1843 р. В Україні

1844 – 1845 рр. «Три літа»

1845 – 1847 рр. Вільний художник

1847 р. Слідство у справі кирило-мефодіївців

Наслідки справи кирило-мефодіївців

1847 – 1848 рр. Солдат

1848 – 1849 рр. В Аральській експедиції

1849 – 1850 рр. В Оренбурзі

1850 – 1857 рр. В Новопетровському форті

1857 – 1858 рр. Повернення

1858 – 1859 рр. В Петербурзі

1859 р. В Україні

1859 – 1861 рр. Кінець життя

Епілог

Бібліографія


Примітки

Подається за виданням: Павло Зайцев Життя Тараса Шевченка. – Мюнхен: Logos, 1955 р. – 400 с.

В нашому е-перевиданні зроблено деякі зміни в тексті П.Зайцева:

1. Для зручності читання великі за обсягом розділи розбито на менші підрозділи. Скрізь, де було можливо, при цьому враховано розбивку самого Зайцева (у книзі підрозділи відділялись рядком з трьох зірочок).

2. Розділам та підрозділам дано назви.

3. Виправлено деякі нечисленні фактичні помилки в тексті П.Зайцева (ці випадки відбиті в наших коментарях).

4. Ми не подаємо ілюстрацій, які були додані до книги П.Зайцева. Цілий ряд поданих ним ілюстрацій було інтерпретовано заново. Малярська спадщина Шевченка в повному обсязі подана в розділі Малярство, пам’ятні місця перебування Т.Шевченка – в розділі Галерея, портрети різних осіб з оточення Шевченка – у розділі Довідник.