Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Життя Тараса Шевченка

Павло Зайцев


Примітки

Подається за виданням: Павло Зайцев Життя Тараса Шевченка. – Мюнхен: Logos, 1955 р. – 400 с.

В нашому е-перевиданні зроблено деякі зміни в тексті П.Зайцева:

1. Для зручності читання великі за обсягом розділи розбито на менші підрозділи. Скрізь, де було можливо, при цьому враховано розбивку самого Зайцева (у книзі підрозділи відділялись рядком з трьох зірочок).

2. Розділам та підрозділам дано назви.

3. Виправлено деякі нечисленні фактичні помилки в тексті П.Зайцева (ці випадки відбиті в наших коментарях).

4. Ми не подаємо ілюстрацій, які були додані до книги П.Зайцева. Цілий ряд поданих ним ілюстрацій було інтерпретовано заново. Малярська спадщина Шевченка в повному обсязі подана в розділі Малярство, пам’ятні місця перебування Т.Шевченка – в розділі Галерея, портрети різних осіб з оточення Шевченка – у розділі Довідник.