Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Про життя й твори Тараса Шевченка

Богдан Лепкий

1. Дитинство

16. В Оренбурзі (1849)

2. Початкове навчання

17. В Новопетровському форті

3. У Вільнюсі та Варшаві

18. Боротьба за визволення

4. В Петербурзі у Ширяєва

19. Плани на майбутнє (1857)

5. Звільнення з кріпацтва

20. Шлях до Нижнього Новгорода

6. «Кобзар» та «Гайдамаки»

21. В Нижньому Новгороді

7. Подорож на Україну (1843)

22. У Москві (1858)

8. В Петербурзі (1844-45)

23. У Петербурзі

9. «Три літа»

24. Великі плани

10. Кирило-Мефодіївське братство

25. В Україні (1859)

11. Режим Миколи I

26. Нове видання «Кобзаря»

12. В Україні (1847)

27. Останні місяці життя

13. Арешт і слідство

28. Похорон у Петербурзі

14. В Орську (1847-48)

29. Перепоховання у Каневі

15. В Аральській експедиції

Література


Примітки

Подається за виданням: Тарас Шевченко. Твори. Том 1. Про життя й твори Тараса Шевченка. Кобзарь (до першого арешту). – Київ-Лейпциг: Українська накладня, [1918? р.] с. 1 – 174.

Ця біографія Шевченка рясно ілюстрована, але якість ілюстрацій – на рівні можливостей поліграфії 1910-х років, тобто досить низька. В тих випадках, коли ми маємо кращі скани тих самих зображень, які подав Б. Лепкий, ми вміщуємо саме їх, в решті випадків – скани з оригінального видання.

Розділам дано назви відповідно до їх змісту (у Б. Лепкого вони мали тільки римську нумерацію).