Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

29 [января]

Тарас Шевченко

Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни.


Примітки

Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни. – Запис цього дня пов’язаний із записом від 21 січня. Рецензію на бенефіс К.Б. Піунової Шевченко написав одразу ж; уже 24–25 січня вона була, очевидно, надіслана до редакції «Нижегородских губернских ведомостей», а 29 січня, ще не надрукована, стала приводом для пліток серед місцевих театралів. Рецензія була надрукована 1 лютого. Це ще більше загострило ситуацію, внаслідок чого 22 лютого 1858 р. в «Нижегородских губернских ведомостях» з’явилась полемічна стаття «Заметки на статью о бенефисе г-жи Пиуновой (в 5 № НГВ)» за підписом «Щеголев».

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)