Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

4 [января]

Тарас Шевченко

Весь день был посвящен писанию писем. Обязанность скучная, но неизбежная. Написал полдюжины посланий, в том числе и автору «Семейной хроники», приславшему мне с Михайлом Семеновичем экземпляр своей очаровательной хроники. Кулишу при письме послал свои «Неофиты». Интересно мне знать его мнение о сем новом моем произведении.

В 8-мь часов вечера проводил своего хозяина Овсянникова в Петербург и отправился на бал-маскарад к Варенцову, директору театра, и познакомился там с доктором Рейковским, ученым и весьма и[н]тересным человеком.


Примітки

Написал полдюжины посланий… – Відомо п’ять листів Шевченка, датованих 4 січня: М.С. Щепкіну, М.О. Максимовичу, М.М. Лазаревському, П.О. Кулішу та С.Т. Аксакову.

в том числе и автору «Семейной хроники»… – С.Т. Аксакову, який надіслав з М.С. Щепкіним у дарунок Шевченку свою книжку «Семейная хроника и воспоминания» (М., 1856) з дарчим написом. Книжка зберігалася в бібліотеці поета.

Кулишу… послал свои «Неофиты». Интересно мне знать его мнение… – Свою думку про поему «Неофіти» П.О. Куліш висловив у листі до Шевченка від 20 січня 1858 р.:

«Твої «Неофіти», брате Тарасе, гарна штука, да не для друку! Не годиться напоминать доброму синові про ледачого батька, ждучи від сина якого б не було добра. Він же в нас тепер первий чоловік: якби не він, то й дихнуть нам не дали б. А воля кріпаків – то ж його діло. Найближчі тепер до його люде по душі – ми, писателі, а не пузатії чини. Він любить нас, він йме нам віри, і віра не посрамить його» [Листи до Тараса Шевченка. – С. 102].

познакомился там с доктором Рейковским… – Райковський Ізмаїл Іванович – лікар громадської опіки в Нижньому Новгороді.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)