Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

22 – 24.03.1844 р. До С. О. Бурачка

С.-Петербург

Дайте мені, будьте ласкаві, коли маєте дома, «Историю» Маркевича. Бо я нездужаю, не вихожу з хати, а нічого читать. А коли нема «Истории», то дайте «Маяка», бо я його ще і в вічі не бачив з нового року.

Щирий ваш Т. Шевченко


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 128).

Автограф не датований.

Датується за змістом наступного листа до С. О. Бурачка від 26-31 березня 1844 р., в якому сказано, що Шевченко одержав книжку «Молодика» і першу книжку «Маяка» за 1844 р., орієнтовно: 22 – 24 березня 1844 р.

Зі змісту того ж листа, з якого видно, що С. О. Бурачок прислав Шевченкові ці книжки, встановлюється адресат. Про часову близькість між першим і другим листом засвідчують і нарікання поета на хворобу.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 31.

Бурачок Степан Онисимович (1800 – 1877) – російський критик. Редагував журнал «Маяк», в якому вміщувались і твори українських письменників: Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, М. І. Костомарова, С. С. Афанасьєва-Чужбинського, О. О. Корсуна. На сторінках «Маяка» друкувалися поема Шевченка «Бесталанный» («Тризна») (1844. – № 4) та уривок третьої дії трагедії «Никита Гайдай» (1842. – № 9).

Дайте мені… «Историю» Маркевича. – «Историю Малороссии» М. А. Маркевича.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 26 (текст), с. 320 (примітки).