Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

«І день іде, і ніч іде…»

Тарас Шевченко

І день іде, і ніч іде.

І голову схопивши в руки,

Дивуєшся, чому не йде

Апостол правди і науки!

5 ноября [1860]


Примітки

Джерело тексту:

– чистовий автограф у «Більшій книжці» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 67, с. 321).

Подається за «Більшою книжкою». Дата в автографі: «5 ноября».

Датується за автографом та його місцем у «Більшій книжці» серед творів 1860 р.: 5 листопада 1860 р., С.-Петербург.

Вперше надруковано в журналі «Основа» (1861. – № 5. – С. 3) під рубрикою «Предсмертні думи» (за «Більшою книжкою»).

За першодруком зроблено списки: невідомою рукою в рукописній збірці «Сочинения Т. Г. Шевченка» 1862 (Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (Київ), ф. 506, оп. 1, № 4, с. 417), в «Кобзарі» 1860 р. з рукописними вставками (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 535, с. 9), в рукописній збірці «Кобзар» 1865, переписаній Д. Демченком (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 81, с. 9).

До збірки творів уперше введено у виданні: Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова. – СПб., 1867. – С. 659, де подано за першодруком.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 365 (канонічний текст), с. 755 (примітки).