Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Оксана. Ескізи (2)

Тарас Шевченко. Оксана. Ескізи (2)

Т.Г.Шевченко. Оксана. За мотивом поеми «Слепая». Ескізи та начерк.
[1841, кінець – 1842, перша половина. С.-Петербург].
Папір, олівець. 14,5 × 23,5 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-645.

На сторінці – композиційно і тонально опрацьований ескіз із зображенням жінки, яка сидить у світлиці на підлозі. Поруч – легкий начерк цієї ж сцени. За змістом рисунки близькі до ескізів, виконаних у Альбомі 1840 – 1844 рр. і, отже, можуть бути відповідно потрактовані, названі й датовані.

Вперше рисунки згадано з описовою назвою «Два начерки сидячої жіночої фігури» [Каталог Музея украинских древностей В.В. Тарновского / Составил Б.Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – Т. 2. – С. 192. – № 419].

Вперше прокоментовано з припущенням «що на двох малюнках змальовано ту саму Оксану під час нудьги її в панських покоях» і репродуковані О.П. Новицьким 1932 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 41. – № 300. – Табл. 143]

За аналогією до альбомного рисунка публікувалися з назвою «Жінка на підлозі» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 137. – № 296].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – власність В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1932 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 296 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 442 (примітки).