Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Два натурники

Тарас Шевченко. Два натурники

Т.Г.Шевченко. Два натурники. [1840, не пізніше 24 грудня. С.-Петербург].
Тонований папір, вугіль, крейда. 76 × 57 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-223.

Ліворуч унизу італійським олівцем авторський підпис: Шевченко; нижче синім олівцем напис: Шевченко; праворуч червоним олівцем черговим на екзамені професором К.П. Брюлловим позначено: 5 (номер-оцінка екзаменаційної роботи, виставлявся від першого за найкращу роботу).

До реставрації 1955 р. у правому нижньому куті було позначено олівцем: 32196 (номер у Державному Російському музеї (Санкт-Петербург)); ліворуч унизу – наклейка з видрукованою цифрою: 45 та під нею чорнилом: 65; угорі – етикетка з друкованим текстом: И.А.Х. Опись по классамъ Рисовальномъ и этюдномъ № та олівцем: 65. На звороті картону, на який було наклеєно етюд, містилися написи: ліворуч угорі олівцем – К.П.1930; ліворуч унизу синьою фарбою – И.Ш.27; праворуч угорі червоним олівцем обернуто: 27; внизу етикетка: Академия художеств № 34 Опись рисунков.

У двофігурній поставі, яку учні рисували на третинному (за третину року) екзамені, натурники поставлені у позу борців. Натурника, що сперся на коліно, рисовано з Єфрема, а зображеного зі спини – ймовірно, з Мартіана [Дневник художника А.Н. Мокрицкого / Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н.Л. Приймак. – М., 1975. – Табл. 29].

Датується відповідно до віднайденого В.О. Судак аналогічного екзаменаційного рисунка Г.К. Михайлова, виконаного 24 грудня 1840 р., оціненого номером першим і засвідченим підписом К.П. Брюллова та печаткою Академії мистецтв [Судак В.О. В класах Академії мистецтв // З досліджень про Т.Г. Шевченка. – К., 1968. – С. 15 – 16; Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982. – С. 29. – № 64].

Зберігся аркуш з підготовчими етюдами до екзаменаційної роботи.

За постановою Ради Академії мистецтв від 2 травня 1887 р., як зазначено в інвентарній книзі музею Академії, рисунок придбано «до оригіналів і виставлено в рисувальному класі» [Гінзбург І.В. Шевченко і Брюлловська школа // Збірник праць дев’ятої наукової шевченківської конференції. – К., 1961. – С. 170 – 171].

Вперше згадано з назвою «Классный рисунок» у 1903 р. [Указатель выставки Blanc et noir Императорской Академии художеств. – СПб., 1903. – С. 24. – № 357]

Вперше репродуковано 1911 р. з назвою «Дві постаті молодих натурників» [Малюнки Т.Шевченка / За артистичним доглядом проф. В.В. Мате. – СПб., 1911. – Вип. 1. – Табл. 3].

Місця зберігання: музей Академії мистецтв; з 1930 – Державний Російський музей (Санкт-Петербург); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1903. С.-Петербург. Академія мистецтв. Виставка Blanc et noir [Указатель выставки Blanc et noir Императорской Академии художеств. – С. 24. – № 357];

1911. С.-Петербург. Шевченківська виставка в Академії мистецтв [Речь. – 1911. – 23 февраля; Рада. – 1911. – 3 березня].

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 64 – 65 (зображення), с. 376 – 377 (примітки).

Додаткові зображення