Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Жінка, яка сидить. Ескіз

Тарас Шевченко. Жінка, яка сидить. Ескіз

Т.Г.Шевченко. Жінка, яка сидить. Ескіз.
[1839 – 1843, початок. С.-Петербург]. Папір, олівець. 15,0 × 13,0 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-644.

На звороті вгорі позначено чорнилом: № 341, олівцем: № 418 (номер за каталогом Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського); 150 × 130.

Датується орієнтовно за подібністю до інших начерків цих років: «Жіночий портрет»; «Людина на березі» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 25. – № 250].

До наукового обігу введено 1900 р. з назвою «Жінка, що нахилилася» [Каталог Музея украинских древностей В.В. Тарновского / Составил Б.Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – Т. 2. – С. 192. – № 418].

Вперше репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 41. – №299. – Табл. 139].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 -Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

М.А. Корнійчук

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 250 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 450 (примітки).