Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Казарма

Тарас Шевченко. Казарма

Т.Г.Шевченко. Казарма. Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [1856 – VII 1857].

Внутрішній вигляд казарми відповідає описові казарми Новопетровського укріплення, зробленому М. Ф. Савичевим:

«Казарма как казарма, – длинное здание с низкими нарами по обеим сторонам, с маленькими, но частыми окнами почти под самым потолком, пол был земляной…» [газ. «Казачий вестник», Новочеркасск, 1884, № 53 – 54].

Інтер'єр цього малюнка використаний для інтер'єра сепії «Кара колодкою»; це дає підставу твердити, що виконання обох малюнків було одночасним.

Малюнок «Казарма» був подарований Шевченком після повернення з заслання Н. Б. Сухановій, про що згадував її син Б. Г. Суханов-Подколзін:

«В самом начале их знакомства чем-то растроганный Шевченко подарил моей матушке рисунок, сделанный тушью и изображающий его самого в казарме, ночью, во время солдатской попойки, угощающим кренделем маленького киргизенка» [«Киевская старина», 1885, кн. II, стор. 238; пізніше в приватному листі Б. Г. Суханов-Подколзін зазначав, що в надрукованих спогадах він помилково визначив техніку виконання і що насправді малюнок виконано сепією (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, відділ рукописів, № 127)].

Місцезнаходження оригіналу не встановлено. Фотографія з цього малюнка, що належала Шевченкові і значиться у списку Честахівського за № 27, була передана музею Тарновського (див. Каталог, № 510), але також не збереглася.

Єдиним джерелом є фотогравюра, видана Р. Паулюсоном у Відні 1895 р. заходом власника малюнка Б. Г. Суханова-Подколзіна. В літературі зустрічається під назвами: «Рисунок казармы» [А. Я. Конисский, Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, Одесса, 1898, стор. 277], «Казарма в Орську» [О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів – Москва, 1914, стор. 38], «Т. Г. Шевченко в казармі Орської кріпості» [М. Г. Бурачек, Великий народний художник, X., 1939, табл. XXXVII].

О. П. Новицький, М. Г. Бурачек та ін. помилково датують малюнок 1847 роком.

Репродукується за фотогравюрою Р. Паулюсона, один примірник якої зберігається в Державному музеї Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ (інв. № г – 915).

Г. П. Паламарчук

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 70 (зображення), с. 42 (примітки).

Додаткові зображення