Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Смерть Івана Мазепи. Ескіз (арк. 15 зв.)

Тарас Шевченко. Смерть Івана Мазепи.…

Т.Г.Шевченко. Смерть Івана Мазепи. За поемою К.Ф. Рилеєва «Войнаровський». Ескізи та начерки.
[1843, перша половина. С.-Петербург – Україна (?)].
Папір, олівець. 17,6 × 26,5 см.
Відділ рукописів та текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

Ескізи виконано на зворотному боці аркуша 15 Альбому 1840 – 1844 рр. Ліворуч унизу позначено: 27 (номер альбомної сторінки).

Посередині аркуша – тонально опрацьований рисунок, гармонійно вписаний в інтер’єр із склепінчастою стелею, такою самою, як у невеличкому ескізі, що на звороті ескізу «Антон Головатий біля Неви». Праворуч підготовчий начерк композиції; його частково продовжено на наступному 16-му аркуші альбому, поруч з іншим ескізом цього сюжету.

Датується орієнтовно першою половиною 1843 р., так само, як інші ескізи цього циклу.

Вперше згадано та репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким з назвою «Карл XII шведський у Мазепи» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С. 6. – № 26. – Табл. 149].

Згадується з назвами: «Композиція на історичну тему» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – № 182]; «Карл XII у вмираючого Мазепи» [Опис рукописів Т.Г. Шевченка. – К., 1961. – С. 230].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 182 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 455 (примітки).