Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Оксана. Ескізи (арк. б.н. зв.)

Тарас Шевченко. Оксана. Ескізи

Т.Г.Шевченко. Оксана. За мотивом поеми «Слепая». Ескізи.
[1841, кінець – 1842, перша половина. С.-Петербург].
Папір, олівець. 17,6 × 26,5 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-381.

На звороті – етюд до офорта «У Києві».

Праворуч угорі авторський напис олівцем: в тоске в неволи побледнела // и как-то страшно похудела; праворуч унизу (стосовно етюду «У Києві») інший напис чорнилом: Берег Днепра // Рисунок Тараса Ш[евченко] // Листок из его а[льбома] // с натур[ы].

Рисунки виконано в Альбомі 1840 – 1844 рр. на аркуші, який містився між пізніше пронумерованими третім і четвертим.

На сторінці – три ескізи із зображенням жінки, яка сидить на підлозі, та інші начерки. Авторський напис на рисунку як варіант рядків 761 – 762 поеми «Слепая» («Неволя стерла цвет румяный, Слезою смылась белизна») вперше опубліковано 1989 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 1989. – Т. 1. – С. 353] В цих ескізах, як і в інших подібних, виконаних, ймовірно, в період написання поеми, накреслено образ приголомшеної горем дочки головної героїні поеми Оксани. Це дає підставу конкретизувати назву ескізів.

Датуються відповідно до часу написання драми «Слепая красавица» (грудень 1841 р.) та поеми «Слепая» (перша половина 1842 р.).

Вперше репродуковано з назвою «Жінка на підлозі» 1961 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 4. – № 161] і прокоментовано поза зв’язком із поемою «Слепая», датовано відповідно до малюнка «У Києві» – не раніше травня 1843 р.

Місця зберігання: з 1920-х рр. – Всеукраїнський історичний музей ім. Т.Г. Шевченка (Київ); з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 161 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 441 – 442 (примітки).