Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Михайлівська церква в Переяславі (арк. 4)

Тарас Шевченко. Михайлівська церква в…

Т.Г.Шевченко. Михайлівська церква в Переяславі. Акварель.
[VIII—IX 1845]. Арк. 4 альбому 1845 р.

Зліва внизу чорнилом напис рукою Шевченка: Св. Михайла въ Переяслави. На звороті справа внизу олівцем напис: Cerkiew S: Michała w Perejasławie.

Датується за листом А. О. Козачковського до О. М. Бодянського від 20.IX 1845 р., в якому Козачковський повідомляє, що в Переяславі недавно був Шевченко і «змалювавъ церквы Соборну Покрову и Михайла и Крестъ у Каплыци».

Н. П. Прокопенко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 207 (зображення), с. 14 (примітки).

На рисунку подано вигляд зі сходу. Церква знаходиться на задньому плані, на передньому – дзвіниця.