Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Богдан Хмельницький перед кримським ханом

Тарас Шевченко. Богдан Хмельницький…

Т.Г.Шевченко. Богдан Хмельницький перед кримським ханом. Начерк ескіза. Папір, кольорові олівці (28,2 × 36 см). [Нижній Новгород]. [Не раніше 22.IX 1857]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 613.

Внизу чорнилом рукою Честахівського напис: Хмельницький передь Ханомъ. Справа вгорі позначено: № 109.

Датовано на підставі записів Шевченка у щоденнику від 22 вересня: «После обеда, как и до обеда, лежал и читал «Богдана Хмельницкого» Костомарова» та 23 вересня 1857 р.: «Погода постоянно скверная. Я постоянно лежу и читаю «Зиновия Богдана», з яких видно, що саме в цей час Т. Шевченко вивчав історію життя та діяльності Б. Хмельницького. Підтвердженням цього є також лист Бр. Залеського до Шевченка від 5 листопада 1857 р.: «Спешу по первой почте послать тебе несколько слов в надежде, что они застанут тебя в Нижнем над твоим Богданом Хмельницким…» [«Из переписки Т. Г. Шевченка с разными лицами», «Киевская старина», 1897, кн. III, стор. 471].

Начерки до цього ескіза – див. рисунки № 91, 92.

В «Каталоге музея украинских древностей В. В. Тарновского» [т. II, Чернігів, 1900, стор. 189, № 384] датується 1859 – 1861 рр. під назвою «Хмельницький з сином перед кримським ханом».

За списком Честахівського – № 117.

О. Русов в статті «Коллекция рисунков Т. Г. Шевченко» [«Киевская старина», 1894, кн. II, стор. 184] згадує в числі творів Шевченка малюнок «Хмельницький у хана», який нібито професор А. В. Прахов не повернув попередньому його власникові – В. П. Коховському. Чи мав на увазі О. Русов один з трьох відомих нам рисунків на цей сюжет (див. № 90, 91, 92), чи якийсь інший, четвертий рисунок, встановити неможливо.

Попередні місця збереження: власність А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 384, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Н. П. Прокопенко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 90 (зображення), с. 49 – 50 (примітки).

Додаткові зображення