Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

У Києві. Рисунок

Тарас Шевченко. У Києві. Рисунок

Т.Г.Шевченко. У Києві. Підготовчий рисунок для однойменного офорта. Папір, олівець (18,3 × 27 см). [СПб.]. [Березень – квітень 1844]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г — 629.

Датовано часом повернення Шевченка до Петербурга та часом виконання офорта «У Києві».

В роботі О. Новицького «Тарас Шевченко як маляр» [Львів — Москва, 1914, стор. 66, № 424] опублікований під назвою «Верби і жінки, що купаються».

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові — № 401, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

На звороті контурний абрис цього ж рисунка (не репродукується).

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 302 (зображення), с. 38 (примітки).