Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

3.06.1839 р. До правління Академії мистецтв

С.-Петербург

В Правление Императорской Академии художеств

Из вольноотпущенных постороннего ученика

Императорской Академии художеств

Тараса Шевченки

покорнейшее прошение

Получив свободу от помещика своего, вот уже год посещаю рисовальные классы Императорской Академии художеств.

Не будучи приписан еще ни к какому званию, числясь только посторонним учеником Академии, прошу покорнейше Правление Императорской Академии художеств в таковом качестве выдать мне на свободное жительство в С.-Петербурге билет, какой по положению выдается для вольноприходящих учеников Академии. Июня 3 дня, 1839 года.

К сему прошению руку приложил Тарас Шевченко


Примітки

Подається за оригіналом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 251, арк. 1). Рукопис невідомої особи з власноручним підписом Т. Г. Шевченка: «К сему прошению руку приложил. Тарас Шевченко».

Вперше надруковано в газеті «День» (1914. – № 54).

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 3.

Получив свободу от помещика своего… – Йдеться про викуп Шевченка з кріпацтва 22 квітня 1838 р. (див.: Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 13 – 14).

уже год посещаю рисовальные классы императорской Академии художеств… числясь только посторонним учеником Академии… – На клопотання К. П. Брюллова 21 травня 1838 р. Шевченка зарахували до Академії мистецтв стороннім учнем. Сторонніми учнями Академії мистецтв називалися талановиті учні, що не мали попередньої систематичної освіти. З 1798 р. за певну плату вони одержували квитки на право відвідувати рисувальні класи, були поза штатом, перебували на власному утриманні, тоді як академісти – на повному утриманні Академії. Шевченко був зарахований до класу К. П. Брюллова. 3 травня 1839 р. за постановою Ради Академії мистецтв Шевченко нагороджений срібною медаллю за малюнок з натури:

«Определено: записать в сей журнал список гг. академистов и вольноприходящих учеников, удостоившихся по третному экзамену, производившемуся 29 апреля 1839 года, к получению серебряных медалей первого и второго достоинства, а именно: […] второго достоинства […] за рисунок с. натуры посторонний Шевченко» [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 20].

Т. М. Різниченко

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 225 (текст), с. 538 (примітки).