Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

15 – 19.02.1843 р. До П. О. Корсакова

С.-Петербург

Петр Александрович! Потрудитесь подписать на «Кобзаре» позволение для второго издания. Преданный вам Т. Шевченко.


Примітки

Подається за першодруком у газеті «Судебный вестник» (1867. – № 269. – С. 1099).

Датується часом подання до цензурного комітету «Кобзаря» для другого видання 15 лютого 1843 р. та часом схвалення його до друку 19 лютого 1843 р. [Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. – К., 1969. – с. 83].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 14.

позволение для второго издания. – До цензурного комітету було подано раніше виданий «Кобзар» (Спб., 1840). І. Т. Лисенков, придбавши його «в вечное и потомственное владение», вирішив здійснити друге видання. На його пропозицію Шевченко звертається до цензора Петербурзького цензурного комітету П. О. Корсакова із запискою, прохаючи підписати на примірнику «Кобзаря» 1840 р. дозвіл на нове видання. До цензурного комітету «Кобзар» подано самим І. Т. Лисенковим 15 лютого 1843 р., а схвалено до друку 19 лютого того ж року. Видано 21 лютого 1843 р. [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 44].

Шевченко передав І. Т. Лисенкову 800 примірників поеми «Гайдамаки», виданої 1841 р., і той вирішив об’єднати їх з «Кобзарем», внаслідок чого друге видання вийшло під назвою «Чигиринський Кобзарь и Гайдамаки. Две поэмы на малороссийском языке». У 1867 р. І. Т. Лисенков порушив судову справу проти Д. Ю. Кожанчикова, звинувативши його в незаконному виданні «Кобзаря». Експертами на суді виступили М. О. Некрасов, М. І. Костомаров, О. М. Пипін. Суд відхилив претензії І. Т. Лисенкова.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 23 (текст), с. 317 (примітки).