Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

30.06.1857 р. До М. М. Лазаревського

Новопетровське укріплення

Мой искренний друже!

Получивши это последнее от меня письмо из Новопетровского укрепления, сделай для меня величайшее одолжение, а для многоуважаемого мною Ираклия Александровича еще большее, побывай ты с человеком, практически и хорошо знающим фотографическое дело, побывай с таким человеком у г. Чернягина по означенному адресу. И выберите, по крайней мере освидетельствуйте, выписываемую И[раклием] А[лександровичем] камеру для фотографии с прибором, в особенности обратите внимание на объективы Фогтленгера. Деньги ему, г. Чернягину, посылаются с этой же почтою. В случае же недостачи этой суммы, заплати свои деньги, которые ты с глубочайшей благодарностью получишь от искреннего твоего Т. Шевченка. Р. S. Полковник Киреевский, о котором я просил тебя и Марковича, оказался подлой, ни на что не годной тряпкой. Я беру уполномочие от И[раклия] Александровича] выжать из этой тряпки всосанные ею 350 рублей.

Ираклий Александрович (щоб його лихо не знало) великий мені приятель. То ви вже, други, брати мої любії, зробіть, що він там пише, зробіть для його і для мене. Він мене п'ятий рік годує і напуває. Як побачиш Куліша, то поцілуй його і скажи йому, що я його «Записки о Южной Руси» послав на Чорноморію. Що там скажуть?

Пришли мені Метлинського, він недорого коштує.

Р. S. Маркович написав мені свій адрес, та чортзна-який: в Почтамтской, в доме Логинова, а на конверті написано вже другою рукою: в доме полковника Поссе. То я тепер не знаю, що й робить? Найди його, мій друже єдиний, того неаккуратного Марковича, поскуби його за чуб або за ухо, а потім скажи йому, щоб адрес писав добре и по прилагаемой при сем записке исполнил аккуратно. А то битиму, як приїду! А якщо можна, то й ти йому поможи в сій роботі. Мені це треба.

Скажи Марковичу, щоб писав [?] по-руському.


Примітки

Подається за автографом, що є допискою Шевченка на звороті листа І. О. Ускова до К. В. Чернягіна і на окремому аркушику (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1. № 156).

Датується за листом І. О. Ускова з датою: «30 июня 857 года. Укр[епление] Новопетр[овское]».

Вперше надруковано в журналі «Основа» (1862. – № 3. – С. 9 – 10).

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 412 – 413.

Получивши это последнее от меня письмо из Новопетровского укрепления… – Шевченко з дня на день чекав офіційного повідомлення про звільнення від служби в армії й дозволу повернутися до Петербурга.

Ираклий Александрович – І. О. Усков.

побывай… у г. Чернягина по означенному адресу. – Тобто в магазині «Депо фотографічних і дагеротипних приладів» у Петербурзі, що розташувався по вулиці Литейній, навпроти будинку Орлова в Домі духовного відомства і належав К. В. Чернягіну.

Полковник Киреевский… – Див. лист до А. М. Маркевича від 22 квітня 1857 р. та примітку до нього. 21 червня 1857 р. Шевченко зробив запис про це у щоденнику.

зробіть, що він там пише… – У згаданому листі І. О. Усков просить допомогти у придбанні фотоапаратури у К. В. Чернягіна.

Як побачиш Куліша, то поцілуй його і скажи йому, що я його «Записки о Южной Руси» послав на Чорноморію. – Це вже вдруге Шевченко звертається з проханням передати П. О. Кулішеві, що він надіслав Я. Г. Кухаренку перший том «Записок о Южной Руси». Проте з листа до Я. Г. Кухаренка від 22 квітня 1857 р. видно, що Шевченко так і не наважився розлучитися з цим виданням.

Пришли мені Метлинського… – Фольклорну збірку «Народные южнорусские песни» (К., 1854), укладену А. Метлинським.

Маркович – А. М. Маркевич.

и по прилагаемой при сем записке исполнил аккуратно. – Тобто за листом І. О. Ускова до К. В. Чернягіна.

В. Л. Смілянська

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 132 – 133 (текст), с. 408 – 409 (примітки).