Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

22. «Ой за пана Браницького орали волами…»

Ой за пана Браницького орали волами,

А за пані Браницької стали коровами,

А за пана Браницького родили густі пашні,

А за цеї Браницької горальні потухли.


Примітки

Джерело тексту:

– запис невідомою рукою в альбомі Шевченка 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 47]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі датування попереднього запису в альбомі Шевченка, зробленого тією ж рукою, орієнтовно: червень – липень 1846 р.

Рядки 1–2, неправильно прочитані, вперше надруковано в статті Я. П. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – 1907. – Т. 3. – № 7/8. – С. 5].

Повністю вперше надруковано з неточностями у статті Д. Ревуцького «Шевченко і народна пісня» [збірник «Пам’яті Т. Г. Шевченка». – С. 441].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. – Т. 6. – С. 327.

Варіант пісні у виданні: Записки Юго-Западного отделения русского географического общества. – 1874. – Т. 1. – С. 57.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)