Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

30. «Ой, Кармелюче, по світу ходиш…»

Ой, Кармелюче, по світу ходиш,

Не одну дівчину ти з світу зводиш,

Не одну дівчину, не єдну вдову,

Та білолицю ще й чорноброву.

Ой ти, дівчино, ти чорнявая,

Ой десь ти мене причаровала,

Ой десь ти мені принаду дала!

Бодай ти знав так з сіней до хати,

А як я знаю, чим чаровати;

Єсть в мене чари, оченьки карі,

Єсть в мене трута – в городі рута.

Пішов Кармелюк до куми в гості,

Покидав броню в лісі при мості;

Ой кумцю, кумцю, посвоїмося,

Меду-горілочки та нап’ємося.

Ой рада! рада! ходім до саду!

Нарвемо грушок повен хвартушок;

Сядемо любо під яблунею,

Будемо пити мед з горілкою.

Будемо пити, будем співати,

Прийде чорнява, пійдем гуляти.

Скажи, дівчино, як тебе звати?

Щоб я утрапив до тебе в хату.

А мене звати Магдалиною,

А моя хата над долиною,

А моя хата в самій долині,

Прийди, Кармелюк, в єдной годині;

А моя хата снопками шита,

Прийди, Кармелюк, хоч буду бита,

Хоч буду бита, знаю за кого,

Пристало серденько моє до твого.

Ой сам я дався з світу згубити,

Що я ісказав кулі святити;

Сама ти дала до двору знати,

Щоб мене вбили у твоїй хаті.

Кам’янець. 1846 літа, 3 октября.

Од Петра Чуйкевича.


Примітки

Джерело тексту:

– запис рукою П. О. Чуйкевича в альбомі Шевченка 1846–1850 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 108, арк. 10 зв., 11, 11 зв.] з правками в тексті, припискою та датою рукою Шевченка.

Подається за цим записом.

Дата запису: «Кам’янець. 1846 літа, 3 октября. Од Петра Чуйкевича».

Датується: 3 жовтня 1846 р., Кам’янець-Подільський.

Рядки 1–2 вперше надруковано в статті Я. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» [Україна. – Т. 3. – № 7/8. – С. 13].

Вперше надруковано повністю з невірно прочитаними місцями у статті М. Стороженка «Дві записні книжки Шевченка» у виданні: Нова рада / Український літературний альманах під ред. М. П. Старицького. – К., 1908. – С. 33.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 270–271.

Цей варіант пісні про Кармелюка з незначними різночитаннями опублікований у виданні: Труды этнографическо-статистической экспедиции… собранные П. П. Чубинским. – Т. 5. – С. 412 .– № 799. Скорочений – з п’яти строф – у збірнику А. Метлинського «Народные южнорусские песни» (Киев, 1854. – С. 6).

Ще один варіант пісні про Кармелюка записаний у щоденнику Шевченка І. М. Лазаревським 20 травня 1858 р.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)