Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

4. «Гей підтискай, малий хлопче, тісненько й попруги…»

Гей підтискай, малий хлопче, тісненько й попруги,

Будем же ми [малий хлопче] в великій потузі.

Ой поїхав коз[ак] Неч[ай] з гори да в долину,

За ним, за ним п[ан] Потоцький з коня за чуприну.

[13 червня 1843. Межигір’я. На Дніпрі]


Примітки

Джерело тексту:

– запис П. О. Куліша в альбомі Шевченка 1839–1844 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 106, арк. 22]

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується орієнтовно на підставі датування сусідніх записів рукою П. О. Куліша: 13 червня 1843 р., Межигір’я.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 258.

На полях запису проти рядків 1–2 примітка: «О Нечае».

Запис є уривком одного з численних варіантів пісні про Д. Нечая. Найближчим до варіанта із видання «Збірник українських пісень / Зібрав і у ноти завів М. Лисенко» [К., 1886. – Вип. 4. – С. 8–9] є варіант «Ой з-за лісу із-за темного…».

Основні варіанти пісні зведені у виданні «Історичні пісні» (с. 199 – 231).

Нечай Данило (? – 1651) – брацлавський полковник, герой національно-визвольної війни 1648–1657 рр. Один з організаторів повстанського руху 1648 р. на Київщині, Брацлавщині й Волині. Героїчно загинув під час підступного нападу військ коронного гетьмана М. Калиновського (? – 1652) на фортецю Красне (тепер Вінницької області).

Потоцький Микола (? – 1651) – польський магнат, коронний гетьман Польщі.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)