Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

2. «В Макарові, славнім місті, пророчисте свято…»

В Макарові, славнім місті, пророчисте свято,

Вже ж нашого Бонд[аренка] у неволю взято.

Да повезли Б[ондаренка] в Чорноб[иль] до міста,

Поставили Бондаренка да й у чоловіка.

Да послали Б[ондаренк]у солімки в голівки.

Не стеліть мні, вражі сини, сол[імки] в гол[івки],

Да постеліть [мні, вражі сини], жидівські подушки.

Да повезли Б[ондаренка] в поле до криниці,

Ой оддавай, вр[ажий] сине, янчарки й рушниці.

Да вдарився Б[ондаренко] об колоду боком,

Тоді сказав Б[ондаренко]: «Се вже незнароком».

Межигорье. На Днепре, 1843, июня 13.


Примітки

Джерело тексту:

– запис П. О. Куліша в альбомі Шевченка 1839–1844 рр. [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 106, арк. 23]

Подається за цим записом.

Дата запису: «Межигорье. На Днепре, 1843, июня 13».

Датується: 13 червня 1843 р., Межигір’я.

Вперше надруковано з неточностями в статті В. Горленка «Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В. В. Тарновского» [Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 405].

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С 257.

Макарів – містечко на Київщині, поблизу якого був розбитий загін Івана Бондаренка, а сам він узятий у полон.

Чорнобиль – містечко на Київщині, де 8 серпня 1768 р. за вироком польського суду було четвертовано Івана Бондаренка.

Янчарка – вид старовинної вогнепальної зброї.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)