Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

63. «Ру-дуду, ру-дуду…»

Ру-дуду, ру-дуду,

Родилася на біду,

Соломою топити,

Горшком воду носити.


Примітки

Джерело тексту:

– запис Шевченка на останньому аркуші зшитка за 1850 р. у «Малій книжці» [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 71, С. 425].

Подається за цим записом.

Запис не датований.

Датується на підставі дати останнього зшитка за 1850 р. у «Малій книжці»: 1850 р.

Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 282.

Повніший текст пісні – у збірнику М. Маркевича та Г. Ґалаґана «Южноруські пісні» [К., 1857. – № 19].

Варіант опубліковано у виданнях: Собрание малороссийских народных песен / Для одного голоса с аккомпанементом фортепьяно аранжировал Алоиз Едличка. – СПб., 1860. – ч.1. – № 48; Пісні, думки і шумки руського народу на Подолі, Україні і в Малоросії / Списані і переложені під музику Ант. Коціпінським. Перша сотня. – Київ; Кам’янець-Подільський, 1861. – № 4.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)