Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

66. «Чи бачиш ти, дядьку…»

Чи бачиш ти, дядьку,

Що дядина робить,

Усіх курей порізала,

Тілько півень ходить.

В Черкасах.


Примітки

Джерело тексту:

– першодрук у журналі «Русский библиофил» [1914. – № 1. – С. 17] у статті П. Зайцева «Новое о Шевченке».

Подається за першодруком.

Першодрук не датований, вказано лише, де був зроблений запис – «В Черкасах».

Датується часом перебування Шевченка у Черкасах під час третьої подорожі в Україну: 18–22 липня 1859 р., Черкаси.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т. 6. – С. 281.

Відомий повніший варіант тексту, записаний від кобзаря Є. X. Мовчана із с. Велика Писарівка на Сумщині [див.: Пісні Великого Кобзаря / Упорядкування, коментарі та примітки О. Правдюка. –К., 1964. – С. 167, 375].

Черкаси – повітове місто Київської губернії (тепер обласний центр). Шевченко, очевидно, приїжджав сюди в 1845–1846 рр. Під час третьої подорожі в Україну Шевченко був у Черкасах 18–22 липня 1859 р.

Н. О. Вишневська (за участю О. А. Правдюка)