Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


(1)

Перед (не пізніше) 5.11.1848 р. № 538 1848 р. листопада, не пізніше 5. – Подання Л.В.Дубельта О.Ф.Орлову про дозвіл В.М.Білозерському служити в Петербурзі або повернутися із заслання на Україну

Перед (не пізніше) 5.11.1848 р. № 539 1848 р. листопада, не пізніше 5. – Довідка III відділення про В.М.Білозерського

Перед (не пізніше) 30.05.1848 р. № 415 1848 р. травень, не раніше 30. – Прохання M. І. Костомарова до Л. В. Дубельта про видачу йому допомоги перед відправкою на заслання у м. Саратов

Перед (не пізніше) 10.09.1848 р. № 388 1848 р. вересня, не пізніше 10. – Записка ІІІ відділення про законні причини зменшення пенсії Є. І. Петровій

8.04.1847 – 1848 р. № 373 1846 р. – 1847 р. квітня, не пізніше 8. – Другий проект конституції

1848 р. № 385 1848 р. – Записка О. М. Петрова Л. В. Дубельту з повідомленням про припинення виплати пенсії його матері

3.01.1848 р. № 117 1848 р. січня 3. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з проханням виклопотати дозвіл на друкування своїх творів

3.01.1848 р. № 545 1848 p. січня 3. – Відношення міністра народної освіти С. С. Уварова до О. Ф. Орлова про звільнення Г. Л. Андрузького з Казанського університету

6.01.1848 р. № 114 1848 p. січня 6. – лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта про дозвіл тульського губернатора M. I. Крузенштерна виконувати обов’язки чиновника особливих доручень без жалування

6.01.1848 р. № 116 1848 p. січня 6. – Лист Л. В. Дубельта до ректора Петербурзького університету П. О. Плетньова з повідомленням відповіді О. Ф. Орлова на прохання останнього прихильно поставитись до П. О. Куліша

9.01.1848 р. № 119 1848 р. січня 9. – Відношення тульського губернатора M. I. Крузенштерна до Л. В. Дубельта з проханням сприяти виділенню коштів для оплати посади старшого чиновника особливих доручень, на яку він має намір призначити П. О. Куліша

14.01.1848 р. № 548 1848 р. січня 14. – Донесення начальника 7-го округу корпусу жандармів в казані О. Ф. Орлову про поведінку О. О. Навроцького, I. Я. Пасяди та Г. Л. Андрузького

14.01.1848 р. № 118 1848 p. січня 14. – Лист Л. В. Дубельта до П. О. Куліша з засудженням його відмови від посади наглядача лікарні

14.01.1848 р. № 546 1848 р. січня 14. – Відношення міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського до О. Ф. Орлова про відправлення Г. Л. Андрузького на поселення в м. Петрозаводськ

14.01.1848 р. № 404 1848 р. січня 14. – Лист Т. П. Костомарової до Л. В. Дубельта з проханням порушити клопотання перед О. Ф. Орловим про звільнення М. І. Костомарова з Олексіївського равеліну

14.01.1848 р. № 405 1848 р. січня 14. – Лист Т. П. Костомарової до О. Ф. Орлова з проханням порушити клопотання перед імператором про звільнення и сина з Олексіївського равеліну

15 – 24.01.1848 р. № 197 – 199 1848 р. січня 15, 24. – Із листування III відділення про передачу М. І. Гулаку від рідних листів і 100 крб. сріблом

20.01.1848 р. № 547 1848 p. січня 20. – Розпорядження О. Ф. Орлова начальнику 1-го округу корпусу жандармів в Петербурзі Д. П. Полозову про встановлення таємного нагляду за Г. Л. Андрузьким в м. Петрозаводську

24.01.1848 р. № 120 1848 р. січня 24. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта, що він, як і раніше, служить безплатно позаштатним чиновником особливих доручень

30.01.1848 р. № 278 1848 р. січня 30. – Відношення О. Ф. Орлова до оренбурзького військового губернатора В. О. Обручева з проханням повідомити, в якому полку служить Т. Г. Шевченко, як він себе поводить і чи слід просити йому дозвіл малювати

3.02.1848 р. № 200 1848 р. лютого 3. – Рапорт О. Н. Заборинського О. Ф. Орлову з доданням прохання М. І. Гулака віддати батькові книги, ідо залишилися на квартирі М. І. Костомарова

3.02.1848 р. № 206 1848 p. лютого 3. – Прохання М. І. Гулака до III відділення переслати книги, залишені ним у м. Києві на квартирі М. І. Костомарова, до батька в с. Миколаївку Херсонської губернії.

6.02.1848 р. № 201 1848 р. лютого 6. – Розпорядження О. Ф. Орлова I. М. Скобелєву взяти у М. I. Костомарова пояснення з приводу книг М. I. Гулака, які залишилисяв його квартирі у м. Києві

9.02.1848 р. № 203 1848 р. лютого 9. – Пояснення М. I. Костомарова I. M. Скобелеву про книги М. I. Гулака

11.02.1848 р. № 202 1848 р. лютого 11. – Рапорт I. М. Скобелєва О. Ф. Орлову про надіслання пояснення М. I. Костомарова з приводу книг М. І. Гулака

14.02.1848 р. № 204 1848 р. лютого 14. – Повідомлення О. Ф. Орлова О. Н. Заборинському про пересилку книг М. І. Гуллка його батькам

14.02.1848 р. № 205 1848 р. лютого 14. – Розпорядження О. Ф. Орлова І. М. Скобелєву взяти у М. I. Костомарова нові пояснення про місцезнаходження ящика з книгами М. І. Гулака

16.02.1848 р. № 208 1848 р. лютого 16. – Пояснення М. I. Костомарова, передані І. М. Скобелєву, про можливе місцезнаходження ящика з книгами М. І. Гулака

17.02.1848 р. № 207 1848 р. лютого 17. – Рапорт І. М. Скобелева О. Ф. Орлову з приводу пояснення М. I. Костомарова про місцезнаходження ящика з книгами М. I. Гулака

18.02.1848 р. № 276 1848 р. лютого 18. – Лист В. M. Рєпніної до О. Ф. Орлова з проханням виклопотати дозвіл Т. Г. Шевченкові малювати

(1)