Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів






(1)

Перед (не пізніше) 1.04.1847 р. № 229 1847 р. квітня, не пізніше 1. – Довідка ІІІ відділення про повітового вчителя К. В. Варадінова

Перед (не пізніше) 03.1847 р. № 16 1847 р., не пізніше березня. – Пам’ятні записи П. О. Куліша

Перед (не пізніше) 29.05.1847 р. № 430 1847 p. травня, не пізніше 29. – Циркуляр Міністерства народної освіти С.-Петербурзькому університету про виховання молоді в дусі «офіціальної народності»

Перед (не пізніше) 14.04.1847 р. № 396 1847 р. квітня, не пізніше 14. – Доповідна записка Д. Г. Бібікова Миколі І з проектом підпорядкування Київського учбового округу генерал-губернатору

Перед (не пізніше) 29.05.1847 р. № 431 1847 р. травня, не пізніше 29. – Циркуляр Міністерства народної освіти Харківському університету про запровадження «російських засад» в освіті

Перед (не пізніше) 15.03.1847 р. № 495 1847 р., березня, не пізніше 15. – Виписки В.M.Білозерського про панславізм в Європі з журналу «Revue de deux Mondes»

Перед (не пізніше) 3.12.1847 р. № 187 1847 p. грудня, не пізніше 3, – Довідка III відділення про в’язнів Шліссельбурзької фортеці М. І. Гулака, Вещицького і Медокса

Перед (не пізніше) 29.05.1847 р. № 432 1847 p. травня, не пізніше 29. – Циркуляр Міністерства народної освіти Київському університету про запровадження «російських засад» у навчанні

Перед (не пізніше) 20.05.1847 р. № 173 1847 травня, не пізніше 20. – Протокол допиту М. А. Рігельмана

Перед (не пізніше) 5.05.1847 р. № 181 1847 p. травня, не пізніше 5. – Довідка ІІІ відділення про Хмельницького, у якого М. І. Костомаров начебто списав текст «Закону божого»

Перед (не пізніше) 03.1847 р. № 24 1847 р., не пізніше березня. – Список адрес різних осіб, складений П. О. Кулішем

Перед (не пізніше) 49.04.1847 р. № 104 1847 р. квітня, не пізніше 19. – Доповідь ІІІ відділення Миколі І про зміст свідчень і паперів О. В. Марковича

Перед (не пізніше) 20.05.1847 р. № 107 1847 р. травня, не пізніше 20. – Протокол допиту О. В. Марковича у Київській фортеці

Перед (не пізніше) 6.01.1848 р. № 115 1848 р. січня, не пізніше 6. – Записка ІІІ відділення О. Ф. Орлову про П. О. Куліша

Перед (не пізніше) 16.08.1847 р. № 79 1847 p. серпня, не пізніше 16. – Медичне свідоцтво, видане 2-м військово-сухопутним госпіталем про стан здоров’я П. О. Куліша

Перед (не пізніше) 03.1847 р. № 13 1847 р. не пізніше березня. – Пам’ятні записи П. О. Куліша

Перед (не пізніше) 9.03.1847 р. № 7 1847 p. березня, не пізніше 9 – Відповіді О. М. Петрова на запитання О. С. Траскіна про склад і діяльність таємного товариства в м. Києві

Перед (не пізніше) 10.04.1847 р. № 323 1847 p. квітня, не пізніше 10. – Виписки з справ Міністерства народної освіти про службову та наукову діяльність М. І. Костомарова і П. О. Куліша

Перед (не пізніше) 30.03.1847 р. № 327 1847 р. березня, не пізніше 30. – Додаткове зізнання M. I. Костомарова в Києві

Перед (не пізніше) 03.1847 р. № 343 1847 p., не пізніше березня. – Вірш М. І. Костомарова «Діти слави, діти слави, час ваш наступає», вилучений під час обшуку 28 березня 1847 р.

Перед (не пізніше) 5.04.1847 р. № 503 1847 р. квітня, не пізніше 5. – Лист П. Л. Андрузької до сестри М. Л. Андрузької, в якому розповідає про своїх учителів М. І. Костомарова і Селіна

Перед (не пізніше) 04.1847 р. № 351 1847 p., не пізніше квітня. – Виклад змісту віршів В. Александрова, зроблений канцелярією III відділення

Перед (не пізніше) 03.1847 р. № 352 1847 р., не пізніше березня. – Лист П. В. Тихоновича до М. I. Костомарова з відомостями про збирання грошей на видання українською мовою серії книжок

Перед (не пізніше) 30.05.1847 р. № 367 1847 р. травня, не раніше 30. – Запис канцелярії ІІІ відділення про ставлення М. І. Костомарова до вироку Миколи І

Перед (не пізніше) 29.05.1847 р. № 71 1847 р. травня, не пізніше 29. – Запитання О. Ф. Орлова до Миколи І про визначення покарань членам Кирило-Мефодіївського товариства

Перед (не пізніше) 13.06.1847 р. № 382 1847 р. червень, не пізніше 13. – Супровідний лист І. М. Скобелєва Л. В. Дубельту до листа М. І. Костомарова про передачу його бібліотеки Р. У. Мазуровій

Перед (не пізніше) 4.06.1847 р. № 115 1847 р. червня, не пізніше 4. – Довідка ІІІ відділення про ставлення О. В. Марковича до рішення відправити його на службу в Орловську губернію

Перед (не пізніше) 2.12.1847 р. № 76 1847 р. грудня, не пізніше 2. – Записка III відділення з приводу листування між С. С. Уваровим i попечителем Московського учбового округу С. Г. Строгановим про слов’янофілів

Перед (не пізніше) 4.06.1847 р. № 116 1847 р. червня, не пізніше 4. – Довідка ІІІ відділення про відмову надати грошову допомогу (200 крб.) О. В. Марковичу

Перед (не пізніше) 29.03.1847 р. № 403 1847 p. березня, не пізніше 29. – Висновок ІІІ відділення про поширення слов’янофільства

(1)