Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


(1)

Перед (не пізніше) 27.11.1846 р. № 164 1846 p. листопад, не пізніше 27. – Формулярний список М. І. Гулака, складений у канцелярії київського військового, подільського та волинського генерал-губернатора

Кін. 1845 – 1846 р. № 144 1845 р. кінець – 1846 р. – Статут Кирило-Мефодіївського товариства

Кін. 1845 – 1846 р. № 145 1845 р. кінець – 1846 р. – Список «Книги буття українського народу» М. I. Костомарова, шо був вилучений у М. I. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.

Кін. 1845 – 1846 р. № 146 1845 p. кінець – 1846 p. – Відозва «Брати українці», написана М. І. Костомаровим, вилучена у М. І. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.

Кін. 1845 – 1846 р. № 147 1845 р. кінець – 1846 р. – Відозва «Братья великороссияне и поляки», вилучена у М. І. Гулака під час обшуку 2 квітня 1847 p.

Кін. 1845 – 1846 р. № 501 [1845 р. – кінець 1846 р.]. – Пояснення В.М.Білозерського до статуту Кирило-Мефодіївського товариства

Кін. 1845 – 1846 р. № 332 1845 р. кінець – 1846 р. – Рукопис M. I. Костомарова «Книги буття українського народу»

10.1845 – 04.1846 р. № 257 1845 р. жовтень – 1846 р. квітень. – Нотатки Т. Г. Шевченка, зроблені ним під час подорожі по Україні за дорученням Київської Археографічної комісії

1846 – 8.04.1847 р. № 372 1846 p. – 1847 p. квітня, не пізніше 8. – Перший проект конституції

1846 – 8.04.1847 р. № 374 1846 p. – 1847 p. квітня, не пізніше 8. – Символ віри

1846 р. № 494 1846 р. – Записка В.М.Білозерського про вивчення історії слов’ян

1846 р. № 497 1846 р. – Лист О.В.Марковича до В.М.Білозерського з проханням прийти в призначений час для зустрічі

1846 – 02.1847 р. № 22 1846 р. – 1847 р., не пізніше лютого. – Чорнові записи П. О. Куліша

1846 – 8.04.1847 р. № 409 – 440. 1846 p. – 1847 p. квітня, не пізніше 8. – Твори на окремих аркушах паперу

1846 – 8.04.1847 р. № 441 – 463 1846 p. – 1847 p. квітня, не пізніше 8. – Третій зошит творів

1846 – 8.04.1847 р. № 464 – 495 1846 p. – 1847 p. квітня, не пізніше 8. – Твори на окремих аркушах паперу

1846 р. № 333 (1846 р.). Переклад М. І. Костомарова першої легенди про Кирила і Мефодія з текстів латинською мовою

1846 р. № 334 (1846 р.). Переклад M. І. Костомарова з латинської мови «Легенды второй о Кирилле и Мефодии»

1846 р. № 335 (1846 р.) – Переклад М. I. Костомарова із старого требника Оломуцького

1846 р. № 336 (1846 р.). – Уривок з повісті M. І. Костомарова «Панич Наталич»

1846 – 1847 р. № 337 (1846 – 1847 pp.). – Рукопис M. I. Костомарова про панславізм

1846 р. № 350 1846 р. – Вірші В. С. Александрова, присвячені Т. Г. Шевченку

1846 – 8.04.1847 р. № 511 – 516 1846 p. – 1847 p. квітня, не пізніше 8. – Папери, вилучені в Г. Л. Андрузького під час його арешту і доставлені в ІІІ відділення на вимогу О. Ф. Орлова

1846 р. № З 1846 [?]. – Записка І. Я. Пасяди про тяжке становище України

1846 р. № 4 1846 р. [?]. – Лист І. Я. Пасяди, адресований цареві, з викриттям кріпацтва і визиску селян поміщиками

1846 р. № 5 1846 p. [?]. – Перший варіант листа І. Я. Пасяди до невідомої особи (можливо, міністра фінансів Ф. П. Вронченка) про тяжке життя українського народу

1846 р. № 6 1846 [?]. – Другий варіант листа І. Я. Пасяди до невідомої особи (можливо, міністра фінансів Ф. П. Вронченка) про тяжке життя українського народу

1846 р. № 9 1846 [?]. – Замітки І. Я. Пасяди з висловлюваннями його поглядів на науку

1846 р. № 109 1846 р. – Лист поручика Новоархангельського уланського полку П. Л. Ашаніна до М. І. Гулака з повідомленням про заняття математикою та оточення в Єлисаветграді

1846 р. № 115 1846 р. – Наукова праця М. I. Гулака «Юридичний побут поморських слов’ян», вилучена при арешті 18 березня 1847 р.

(1)