Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


1843 р. № 557 1843 р. – Поема П. О. Куліша «Україна», виявлена під час обшуку в Г. Л. Андрузького

1843 р. № 11 1843 р. – Оповідання П. О. Куліша «Січові гості (Споминка старого діда)»

9.06.1843 р. № 161 1843 р. червня 9. – Повідомлення декана юридичного факультету дерптського університету М. І. Гулакові про відмінно складений ним іспит на вчений ступінь кандидата права

20.06 – 1.07.1843 р. № 46 1843 р. червня 20 – липня 1. – «Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького запорозького» П. О. Куліша

9.10.1843 р. № 236 «Розрита могила…»