Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


Перед (не пізніше) 18.01.1854 р. № 445 1854 р. січня, не пізніше 18. – Довідка ІІІ відділення про слов’янофільство в Росії і діяльність учасників Кирило-Мефодіівського товариства

8.01.1854 р. № 444 1854 р. січня 8. – Записка Л. В. Дубельта про передачу всіх відомостей щодо слов’янофілів до товариша міністра народної освіти

18.01.1854 р. № 446 1854 р. січня 18. – Супровідний лист Л. В. Дубельта до записки про слов’янофілів, надісланий управителю міністерства народної освіти

5 – 9.02.1854 р. № 305 – 306 1854 р. лютого 5, 9. – Запит коменданта Шліссельбурзької фортеці про можливість видавати арештантам не відправлені в Перм математичні книги М. І. Гулака та розпорядження Л. В. Дубельта про повернення ix власнику в місце заслання

Після (не раніше) 13.02.1854 р. № 210 1854 р. лютий, після 13. – Довідка ІІІ відділення про звільнення П. О. Куліша з роботи в департаменті сільського господарства

15.02.1854 р. № 461 1854 р. лютого 15. – Лист М. I. Костомарова до О. Ф. Орлова з проханням звільнити його із заслання та від нагляду поліції

15.02.1854 р. № 462 1854 р. лютого 15. – лист М. I. Костомарова до Л. В. Дубельта з проханням звільнити його із заслання та від нагляду поліції

20.04.1854 р. № 307 1854 р. квітня 20. – Лист Н. А. Гулак до О. Ф. Орлова з проханням передати Миколі І лист про помилування сина

20.04.1854 р. № 308 1854 р. квітня 20. – Прохання Н. А. Гулак до Миколи І помилувати її сина

7.05.1854 р. № 309 1854 p. травня 7. – Відношення О. Ф. Орлова до Т. П. Панкратьева з повідомленням про те, що він вважає передчасним клопотання Н. А. Гулак перед Миколою І про помилування її сина

09.1854 р. № 575 1854 p. вересень. – Довідка ІІІ відділення про призначення Г. Л. Андрузького на цивільну службу в Архангельськ

22.11.1854 – 24.11.1855 р. № 600 – 602 1854 р. листопада 22; 1855 р. червня 7, листопада 24. – Рапорти M.Є.Цукато О.Ф.Орлову про хорошу поведінку В.M.Білозерського на засланні