Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів






(1)

Перед (не пізніше) 28.02.1849 р. № 248 1848 р. лютого, не пізніше 28. – Список книг М. І. Гулака, залишених у М. I. Костомарова при від’їзді в Петербург, які він просив повернути

Перед (не пізніше) 5.02.1849 р. № 148 1849 р. лютого, не пізніше 5. – Лист О. M. Куліш до О. Ф. Орлова з проханням порушити клопотання перед Миколою І дозволити П. О. Кулішеві переїхати в Петербург або Москву

Перед (не пізніше) 7.02.1849 р. № 149 1849 p. лютого, не пізніше 7. – Доповідь Л. В. Дубельта О. Ф. Орлову про лист О. М. Куліш з проханням дозволити П. О. Кулішу жити в Петербурзі або Москві

16.06.1848 – 10.05.1849 р. № 224 – 244 1848 р. червня 16 – 1849 p. травня 10. – Із листування III відділення з Шліссельбурзькою фортецею про пересилання М. І. Гулаку листів і грошей та його листів батькам

5.01.1849 р. № 146 1849 р. січня 5. – Лист О. М. Куліш до О. Ф. Орлова з проханням виклопотати дозвіл П. О. Кулішеві повернутися до Петербурга

7.01.1849 р. № 158 1849 р. січня 7. – Доповідна записка П. I. Трубецького ІІІ відділенню про клопотання О. В. Марковича переїхати до м. Одеси

8.01 – 10.02.1849 р. № 544 – 546 1849 р. січня 8, 15, лютого 10. – Листування M.E.Писарєва, Л.В.Дубельта і Л.О.Перовського про те, що В.М.Білозерського можна призначити на посаду асессора Олонецького губернського правління

10.01.1849 р. № 147 1849 р. січня 10. – Доповідна записка начальника 2-го округу корпусу жандармів С. В. Перфильєва О. Ф. Орлову про результати таємного нагляду за П. О. Кулішем

14.01.1849 р. № 353 1849 p. січня 14. – Лист В. M. Рєпніної до О. Ф. Орлова з проханням виклопотати дозвіл на переведення О. О. Навроцького з Вятської в Херсонську губернію

26.01.1849 р. № 355 1849 р. січня 26. – Лист О. Ф. Орлова до княжни В. М. Рєпніної з відмовою клопотатися перед царем про дозвіл перевести О. О. Навроцького з Вятської в Херсонську губернію

6.02.1849 р. № 554 1849 р. лютого 6. – Донесення начальника 1-го округу корпусу жандармів Д. П. Полозова О. Ф. Орлову про поведінку Г. Л. Андрузького

8.02.1849 р. № 34 1849 р. лютого 8. – Лист І. Я. Пасяди до П. Ф. Львова з проханням дозволити відвідати батька

10.02.1849 р. № 31 1849 р. лютого 10. – Відношення попечителя Казанського учбового округу В. П. Молоствова до О. Ф. Орлова про закінчення І. Я. Пасядою Казанського університету

12.02.1849 р. № 33 1849 р. лютого 12. – Повідомлення начальника 7-го округу корпусу жандармів П. Ф. Львова О. Ф. Орлову про прохання І. Я. Пасяди дозволити відвідати батька в Полтавській губернії

15.02.1849 р. № 547 1849 р. лютого 15. – Відношення О.Ф.Орлова до Л.О Перовського про згоду на призначення В.М.Білозерського асессором Олонецького губернського правління

16.02.1849 р. № 358 1849 р. лютого 16. – Лист О. В. Капніста до Л. В. Дубельта з проханням перевести О. О. Навроцького в Курськ, Москву або іншу південнішу губернію

16.02.1849 р. № 356 1849 р. лютого 16. – Лист M. A. Навроцької до О. Ф. Орлова з проханням перевести її хворого сина О. О. Навроцького в Курську або іншу південнішу губернію

23.02.1849 р. № 32 1849 р. лютого 23. – Відношення О. Ф. Орлова до міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського про призначення І. Я. Пасяди на службу

24.02.1849 р. № 242 1849 p. лютого 24. – Лист П. Л. Ашаніна до О. Ф. Орлова з проханням дозволити сплатити зерном податкову заборгованість

24.02.1849 р. № 243 – 247 1849 р. лютого 24. – Листи П. Л. Ашаніна до Л. В. Дубельта з проханням дозволити сплатити хлібом податкову заборгованість

25.02.1849 р. № 35 1849 р. лютого 25. – Повідомлення О. Ф. Орлова П. Ф. Львову про відмову І. Я. Пасяді у дозволі відвідати батька

Після (не раніше) 27.02.1849 р. № 37 1849 р. лютого, не раніше 27. – Довідки ІІІ відділення про І. Я. Пасяду

28.02.1849 р. № 357 1849 р. лютого 28. – Довідка ІІІ відділення О. Ф. Орлову про О. О. Навроцького

1.03.1849 р. № 42 1849 р. березня 1. – Відношення Л. О. Перовського до О. Ф. Орлова про призначення І. Я. Пасяди на службу в рязанську губернію

3.03.1849 р. № 359 1849 р. березня 3. – Доповідь О. Ф. Орлова Миколі І про можливість перевести О. О. Навроцького в Курську губернію

4.03.1849 р. № 360 1849 р. березня 4. – Відношення О. Ф. Орлова до міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського про дозвіл царя перевести О. О. Навроцького із Вятської в Курську губернію

4.03.1849 р. № 361 1849 р. березня 4. – Розпорядження О. Ф. Орлова О. А. Шнелю про встановлення за О. О. Навроцьким таємного нагляду після прибуття його до Курська

4.03.1849 р. № 41 1849 р. березня 4. – Розпорядження О. Ф. Орлова начальнику 5-го округу корпусу жандармів О. А. Шнелю про встановлення таємного нагляду за І. Я. Пасядою в Полтавській губернії

4.03.1849 р. № 362 1849 р. березня 4. – Лист Л. В. Дубельта до О. В. Капніста з повідомленням про дозвіл перевести О. О. Навроцького в Курську губернію

4.03.1849 р. № 40 1849 p. березня 4. – Відношення О. Ф. Орлова до Л. О. Перовського про встановлення таємного нагляду за І. Я. Пасядою під час його перебування в Полтавській губернії

(1)